Joseph Gabriel Destain

Titel:
Arkitekt
Levde:
- 1740
Bild saknas!

Historia:

Joseph Gabriel Destain föddes troligen i Frankrike, årtal okänt. Han undervisades från 14 års ålder av sin far i teckning, arkitektur och matematik och gick därefter i lära hos flera framstående arkitekter i Paris. Han skulpterade i två år och var sedan i tjänst vid ett slottsbygge hos prinsen av Lothringen i tre år, varefter han jobbade hos en ingenjör som tillverkade kanoner och annan krigsmateriel.

År 1716 kom Destain till Sverige med den franske soldaten och militärförfattaren Jean Charles Folard (1669-1752). Destain blev anställd som fortifikationsofficer och följde med Karl XII:s armé. Efter att kungen blivit skjuten 1718 fick Destain avsked från sin tjänst. Under 1720-talet anlitades han som arkitekt vid olika slottsbyggen i Sverige.

Destain gjorde ritningarna till riksrådet Magnus Julius De la Gardies (†1741) ombyggnad, eller snarare nya slott vid Tullgarn, Södermanland, som byggdes 1720-1727. Slottet ingår idag som ett av de 10 kungliga slotten.

För friherren och kammarrådet Johan Gabriel Sack (1697-1751) uppförde han en ny huvudbyggnad på Bergshammar och även en ny byggnad för Nils Göransson Gyllenstierna på Björksund.

Destain har utfört, eller varit delaktig i, följande arbeten:
* Helt ny uppbyggnad av Tullgarns slott, Södermanland
* Ritningarna till Björksunds slott, Södermanland
* Ritningarna till Bergshammars slott, Södermanland

Med tiden skall Destain ha blivit rätt så alkoholiserad och hade svårt att mäta sig med dåtidens stora arkitekter såsom till exempel Carl Hårleman. Kanske var det därför som han tog tjänst som lärare i det franska språket och i skönskrift för de kungliga pagerna – ett jobb som han hade i 10 år.
Under dessa tio år verkar det som att han hela tiden ha varit bosatt hos De la Gardie. I december 1740 noteras det i Norrmalms dödlistor, att "katolske kaptenen hos greve De la Gardie" avlidit, och i samma månad gravsattes han på Jakobs kyrkogård i Stockholm, utan vare sig bårkläde, bår eller klockringning.

Källor
* Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 11
* Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar

Inlagd 2007-07-19 | Uppdaterad 2017-10-10