Carl SparreLevde: 1723 - 1791  (67 år)
Titel:    Friherre, ämbetsman, riksråd och överståthållare i Stockholm, generalmajor

Carl Sparre
 Carl Sparre föddes den 6 december 1723 i Stockholm som son till generallöjtnanten Fredrik Henrik Sparre och Virginia Kristina Lilliehöök.

När han var sexton år fick han resa med Tessin till Frankrike såsom kavaljer och han anställdes kort därpå som kapten i fransk tjänst. Han kallades hem till Sverige för att deltaga i hattarnas ryska krig, där han deltog som adjutant och senare som överadjutant. 1745 gick han frivilligt in i preussiska armén under Fredrik den store, och deltog i dennes andra schlesiska fälttåg 1744-1745. Tjugofem år gammal (1748) befordrades han till major vid Älvsborgs regemente, och året därpå till överstelöjtnant. Trettiosju år gammal blev han överste i armén (1760). Fyra år innan detta gifte han sig med grevinnan Ulrika Strömfelt.

Sparre deltog i Pommerska kriget 1757-1762. När freden inträtt fick han i uppdrag att föra den svenska hären hem till Sverige. 1762 utnämndes han till överste vid Jämtlands regemente och året därpå till landshövding i Gävleborgs län. Som landshövding fick han mycket uträttat, tex. så ordnade han hemmansindelningen, fredade genom kloka författningar allmänningsskogarna från den förut vanliga inkräktningen, upprättade sockenmagasin och arbetshus, och under missväxtår fick han bland annat folket att ställa in brännvinsbränningen.

Fyrtionio år gammal (1772) blev han general för de norra regementena och året därpå befordrades han till generalmajor och fick fullmakt att vara överståthållare i Stockholm, där han bland annat lät anlägga flera nya gator, uppförde bron mellan Riddarholmen och Riddarhustorget, Gustav I:s staty restes, Brunkeberg planerades och började byggas, operahuset, packhuset och slaktarhuset fullbordades, ett nytt sjukhus byggdes vid Danviken, fängelseinrättningarna förbättrades med mera.

Han var även ledamot i Vetenskapsakademien, Målareakademien, Bildhuggarakademien, och blev 1783 kansler för Åbo akademien. Sparre dog den 28 juni 1791 i Stockholm, 67 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-25 | Uppdaterad 2005-10-15