Johan Tobias SergelLevde: 1740 - 1814  (73 år)
Titel:    Tecknare, skulptör och bildhuggare

Johan Tobias Sergel - målad av Peter Adolf Hall
 Johan Tobias Sergel föddes den 8 september 1740 i Stockholm som son till tysken Kristofer Sergell och Elisabet Zwirner.

Redan i skolan brukade han under lektionstid sitta och teckna och modellera. Eftersom han hade talang för detta fick han så småningom handledning i dessa konstgrenar, i teckning av hovintendenten Rehn, och i modelleringskonsten av ornamentsbildhuggaren Masreliez. Sjutton år gammal (1757) anställdes han av den franske bildhuggaren Pierre Larchevesque (1721-1778) - som nyligen hade kommit till Sverige och som han fick assistera i ornamenteringsarbetena på kungliga slottet och 1758 följde han med honom till Paris, där han under tre månader lyckades erövra en av Konstakademiens medaljer.

Amor och Psyke – Johan Tobias SergelNitton år gammal (1759) blev Sergel antagen som bildhuggare av slottsbyggnadsdeputationen och två år senare (1761) fick han Konstakademiens guldmedalj. Sergel var en duktig tecknare med ett skarpt formsinne och med mycket goda anatomiska kunskaper. De flesta skulptörer brukade ha duktiga assistenter som hjälpte till, men Sergel ville redan i unga år lära sig alla moment själv. Efter att han fått pengar av slottsbyggnadsfonden och konstakademien for han till Italien där han var i elva år (1767-1778). Där studerade han antikens mästerverk och skulpterade statyer. Gustav III ville (1778) att han skulle komma hem till Sverige igen och fylla den plats i Konstakademien som Larchevesque vid sin död lämnat ledig och året efter var han tillbaka i landet. Vid fyrtio års ålder blev han professor vid konstakademien. Han möttes av stor beundran och välvilja och fick så många beställningar att han blev bekymrad att inte hinna med alla.

Han fick följa med Gustav III till Italien 1784, och efter några kortare resor till Köpenhamn 1794 och 1796, tillbringade han resten av sitt liv i Stockholm där han hade sin ateljé i närheten av Hötorget – där han som en furste tog emot dåtidens storheter. Gustav III ordnade så att han genom pensioner och beställningar kunde leva av sin konst. När sedan Gustav IV Adolf, som inte var konstvän överhuvudtaget, blev kung fortsatte han i alla fall i sin fars fotsteg och gav honom alla utmärkelser som ansågs lämpliga för en person i hans ställning. 1803 fick han hovintendentens fullmakt och 1808 fick han adelsbrevet och ändrade då sitt namn till Sergel. Idag finns en staty av Sergel på Sergelgatan på den plats där hans ateljé låg. Han var ogift men hade en legitimerad son. Han dog den 26 februari 1814, 73 år gammal. Porträttet av Sergel är målat av Peter Adolf Hall.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-26 | Uppdaterad 2005-04-20