Niclas Lafrensen d.y.Levde: 1737 - 1807  (70 år)
Titel:    Miniatyr- och gouachemålare

Niclas Lafrensen - självporträtt
 Niclas Lafrensen föddes den 30 oktober 1737 i Stockholm som son till miniatyrmålaren  Niclas Lafrensen d.ä. (1698-1756). Niclas d.y. gick i lära hos sin far och lärde sig där miniatyrmålning och gouacheteknik.

Under åren 1762-1769 var han i Paris där han praktiserade miniatyrmålning. 1769 återvände han till Stockholm där han målade ett stort antal miniatyrporträtt för det kungliga hovet, och blev 1773 kunglig hovminiatyrmålare och ledamot av Målare- och Bildhuggareakademien. Trettiosju år gammal (1774) lämnade han Sverige och flyttade till Paris, där han under namnet "Lavreince" vann stort anseende som genremålare i gouache. Under oroligheterna under franska revolutionen återvände han till Stockholm där han sedan stannade. Han hann precis måla ett gouacheporträtt av Gustav III innan denne blev mördad på operan.
Ämnena för hans framställda bilder är ofta hämtade från det högre sällskapslivet. I Sverige ägnade han sig på slutet av sitt liv åt historiska kompositionsstycken och han tillbringade de sista åren tämligen obemärkt och glömd av sin egen samtid. I sina gouachemålningar har han tyvärr använt material som ofta förstörts, men de utmärkta miniatyrporträtt, som han på äldre dagar utförde i hemlandet, är väl bevarade. Hans bilder anses vara kulturhistoriskt fängslande genom sina många karakteristiska detaljer och dess intima skildringar, även tjusningen av en levande tidsstämning, ett skimmer av elegant och förfinat lättsinne.

Den 28 juni 1792, vid femtiofyra års ålder, fick han professors titel och en pension på 500 riksdaler av slottsbyggnadsfonden. För detta skulle han leverera två gouachemålningar per år där motiven skulle vara från den svenska historien. Ett stort antal av Lafrensens bästa målningar förvaras i franska privatsamlingar. Han målade av bland annat Gustav III, Axel von Fersen, läkaren Henrik Gahn, aktrisen Madame de Rocches, generalkonsulen Archimboldus Sköldebrand, drottning Sofia Magdalena, prinsessan Hedvig Elisabet Charlotta - och många flera. Lafrensen dog den 6 december 1807 i Stockholm, 70 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-27 | Uppdaterad 2005-07-04