Adolf Ludvig Ribbing

Titel:
Kapten, politiker, delaktig i mordet på Gustav III
Adel/ätt:
Grevliga ätten Ribbing nr 98. Grevlig 1778. Fråndömdes adelskapet 1792
Levde:
1765 - 1843 (78 år)
Adolf Ludvig Ribbing

Historia:

Adolf Ludvig Ribbing föddes 10 januari 1765 i Stockholm som son till riksrådet Fredrik Ribbing och grevinnan Eva Helena Löwen.

Han valde tidigt den militära banan och ingick som fänrik vid gardet, men 1789 tog han avsked, med kaptens rang, då han tyckte att han blivit förbigången vid tillsättande av en kompanichefsbefattning. Från fadern hade han "ärvt" ovilja och antipati mot Gustav III, och detta blev inte bättre efter detta, och efter att han genom kungens beslut gått miste om ett fördelaktigt giftemål blev det ännu värre.

Starkt påverkad av tidens frihetsidéer, intog han, trots sin ungdom, en framskjuten plats i riddarhusoppositionens led vid riksdagarna i Stockholm 1789 och Gävle 1792.

Händelserna vid den sistnämnda riksdagen gav honom en fast övertygelse om att endast Gustaf III:s undanröjande kunde göra saker och ting bättre. Han planerade mordet på Gustav III den 15 mars 1792, tillsammans med Klas Fredrik Horn och Jacob Johan Anckarström, och mordet skulle ske dagen efter på operamaskeraden. Detta skedde också då Anckarström sköt kungen på maskeradbalen.

Redan den 18 mars blev han häktad och 10 maj blev han dömd till döden för delaktighet i mordet. Den 15 augusti lindrades dock straffet till att mista adelskapet (varigenom grevliga ätten Ribbing utgick på svärdssidan) och ständig landsflykt. I augusti 1792 reste han från Sverige och han vistades först i Paris, sedan Schweiz och på Själland. Mellan åren 1794-1796 bodde han åter i Paris. Han fick stöd från förmögna anförvanter så han levde ett bekymmersfritt liv. Han gifte sig 1799 med dÁubigné. 1809-1810 var han också hos sin mor i Bohuslän, vilket han hade fått tillåtelse till av regeringen.

Från 1815 var han bosatt i Brüssel som medarbetare i Le Vrai Liberal, men blev 1820 på Fredrik Wilhelm III:s av Preussen begäran utvisad, på grund av en skarp artikel. Han var sedan medarbetare i den utpräglat liberala tidningen Le Courrier Français i Paris. Ribbing dog den 1 april 1843 i Paris, 78 år gammal.

Källor
Inlagd 2004-10-30 | Uppdaterad 2017-10-25