Urban HjärneLevde: 1641 - 1724  (82 år)
Titel:    Läkare, landshövding och skald

Urban Hjärne - målad av Elias Brenner
 Urban Hjärne föddes i Nyen,  Ingermanland (som då tillhörde Sverige) den 20 december 1641 som son till kyrkoherden Erlandus Jonæ Hjärne och Barbara Dobbin.

Sexton år gammal (1657) reste han till Stockholm - men där härjade pesten så han gav sig iväg till Strängnäs istället där han togs emot av läroverkets rektor, doktor Tranæus. Han tog studenten 1658 i Uppsala och bestämde sig för läkarvägen. Vid universitetet hade Olof Rudbeck väckt intresset för skådespel och med Rudbecks inflytande fick Hjärne tillåtelse att inrätta en teater på slottet, där han bland annat själv fixade dekorationen. Där spelade han åtskilliga skådespel med några vänner bland annat Rosimunda som han hade skrivit själv. Samtidigt studerade han medicin och bergsvetenskap. Han gjorde också en resa utomlands till Tyskland, Holland och Frankrike, och han var tre år i Paris där han blev medicine doktor i 1670.

Fyra år senare (1674) kom han tillbaka till Sverige och började jobba som läkare och året efter utnämndes han till assessor i bergkollegium. Eftersom han både var läkare och "lärd" blev han utvald att ingå i granskningsnämnden för trolldomsväsendet, det vill säga de som dömde över "häxorna" i de häxprocesser som förekom. Hjärne har ofta blivit "utsedd" till den som fick häxjakten att upphöra – men hans betydelse för att få kommissionen att ändra åsikt angående häxorna - och tillslut även få slut på jakten - har troligen kraftigt överdrivits genom årens lopp. Emellertid kanske han - tillsammans med andra - bidrog till att få slut på det hela.

Hjärne var gift tre gånger, första gången han gifte sig var han trettiofem år gammal (1676) och bruden hette Maria Svan, andra gången år 1692 med friherrinnan Katarina Elisabeth Bergenhielm och tredje gången, vid sextiotvå års ålder (1703), med Elisabeth Carlsdotter Cederström. Med sina tre fruar fick han 25 barn. Hans sista hustru dog 1759, 118 år efter sin mans födelse.

År 1678 fann han i Medevi norr om Motala en mineralhaltig källa. Medevi brunn blev under hans ledning en plats dit de förnäma kretsarna sökte sig för medicinering, rekreation och inte minst nöjen. Han anlade där ett lasarett med 200 platser samt en kyrka. Fyrtioåtta år gammal (1689) fick han adlig värdighet och av Karl XII blev han 1713 förordnad till vikarierande president i bergskollegium, vilket han 1719 tog avsked ifrån, och fick då titeln landshövding. Hjärne dog den 10 mars 1724, 82 år gammal. Porträttet av honom är målat av Elias Brenner (1647-1717).
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-17 | Uppdaterad 2006-07-09