Lorentz CreutzLevde: 1615 - 1676  (61 år)
Titel:    Storgodsägare, riksråd, landshövding, häxdomare och generalamiral

Lorentz Creutz
 Lorentz Creutz föddes 1615 som son till Ernst Larsson Creutz och Katarina Hess von Wichdorff. 
Tjugofyra år gammal (1639) gifte han sig med friherrinnan Elsa Duwall. I sin ungdom anställdes han i bergskollegium och 34 år gammal blev han landshövding i Åbo och Björneborgs län. Han var, efter Per Brahe, Finlands största jordägare, och en mycket förmögen man.

Trettionio år gammal (1654) upphöjdes han - och hans bror - till friherrligt stånd, och 1655 förflyttades hans tjänst, och han blev landshövding i Dalarna istället, där han bland annat dömde femton "häxor" till döden. Han var också en av dem som stod bakom Karl XI:s reduktion.

År 1660 blev han riksråd och hade flera olika civila befattningar och bevisade därmed att han var "en man av beprövad rättskaffenhet och levande nit" och detta fick regeringen att tro att han även skulle vara duglig som befälhavare för flottan, fastän han aldrig ens varit till sjöss och inte heller hade den ringaste kännedom om sjölivet. Under kriget mot danskarna, det så kallade Karl XI:s krig utnämndes han därför till amiralgeneral och den 1 juni 1676 befann han sig utanför Ölands kust, där han mötte de förenade danska och holländska flottan under amiral Tromp. Strax efter att striden börjat var ett fientligt fartyg på väg mot svenska amiralskeppet Kronan. Några danska fångar upplyste då honom om att det annalkande fartyget var en brännare, och då gav han order om att öppna de nedersta kanonportarna för att skjuta skeppet i sank. Omedelbart efter detta gav han dock order om att skeppet skulle vända, vilket gav till resultat att vatten rusade in genom de öppna kanongluggarna och skeppet kantrade, och i samma veva krossades lanternan i krutkammaren och Kronan flög i luften. Både han själv och en av hans söner, och 800 stycken i besättningen omkom. Han blev 61 år.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-18 | Uppdaterad 2005-10-15