Ryttaren Hinric Mandel 

1762 d: 10 Maij utfördes Ryttaren Hinric Mandel, till Nationen en Hanoweran, och hit kommen som en ?. Hans bråttmål war mord och Rån; i det at han i Skiwarp gick in något för mörckningen i ett Hus, der en gammal afskedad ryttare med sin gamla Hustru bodde, och han Begge slog ihiel med en träsko, samt sedan plundrade Huset, Han blef mäncheligen röyd genom blod-stenken, som fants på hans kläder och skor.
Samma natt, som han dagen derpå skulle afhämtas, at på Tullstorps rättare-Plats aflifwas, och på fem stegel läggas, arbetade Han genom trenne försök at br˙ta sig ut, hwartill liksome en annan fånge befants hafwa warit Hans rådgifware.
Enteligen wiste han alfwarlig botferdighet, och woro alla goda teckn, at han gaf ? [svårläst] och at hans ? blef salig..

Hemvist: 
Brott: Mördade en afsk. R˙ttare med dets Hustru i Skifvarp
Avrättad: 1762-05-10 - Tulstorp
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 290/291 -  Malmö Slottsförsamling 1745-1830 sidan: 25

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan