Hustru Helena Münther 

1765 d: 21 Maji utfördes handelsmannens i Trelleborg Martin Philipsons Hustru Helena Mûnter. Hennes brott bestod i föröfvadt mord på en 7åhrs gammal gosse uti Trelleborg, den hon kastade under i en brunn.

Efter föregången kristelig beredelse och en berömmeligaste bevis på en rättskaffens botfärdighet, exeqverades hennes straff dan därpå följande 22 maji på Hammarlöfs Afrättsplats, hwareft hon blef halshuggen och å båhl bränd.

Hemvist: Trelleborg
Brott: Mördat en 7:årig gosse, genom att kasta hon. I en brunn.
Avrättad: 1765-05-22 - Hammarlöf
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 290/291 -  Malmö Slottsförsamling 1745-1830 sidan: 25/26

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan