Qvinsperson Bolla Mårtensdotter 

Samma åhr och Dag (15de Juli 1767) útfördes Qvinspersonen Bolla Mårtensdotter från Starrarp, i Frenninge sochn och färs Härad, at halshúggas och å båhl brännas, för begånget Barnamord. Executionen skjedde wid Åsum den 17de Julii.

Hemvist: Frenninge socken
Brott: Begått barnmord
Avrättad: 1767-07-17 - Åsum
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 292/293 -  Malmö Slottsförsamling 1745-1830 sidan: 26

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan