Soldaten  Matsche 

1773 den 13 maij ufördes Catholska Soldaten Matsche at halshuggas och på twenne [trenne] stegels läggas på afrättsplatsen utom staden. Hans brott bestod uti föröfvat mord på en annan Soldat.

Hemvist: 
Brott: Mördat en soldat
Avrättad: 1773-05-13 - Malmö
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 294/295 -  Malmö Slottsförsamling 1752-1831 sidan: 27

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan