Nils Olsson 

1753 d: 4 Dec: utfördes Nils Olsson, warit boende uti det så kallade Krutboden uti Snorrestadh Sokn blef d: 7 derpå föliande wid Skårby halshuggen och å båhl bränd för begånget tidelag med 4 st: Stoo-Creatur.

Hemvist: Snorrestad socken
Brott: Begått tidelag med 4 ston
Avrättad: 1753-12-07 - Skårb˙
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 288/289 -  Malmö Slottsförsamling 1752-1831 sidan: 24

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan