Bagaregesällen Olof Roth (24)

1779 d. 14 December ut fördes bagare gesällen olof Roth blef d. 15 halshuggen och lagd på 5 stegel vid Oxie för det han hiäl slagit en 7 åhr gammal gåsse. Roth var föd udi Svedala sochn, Svenstorps by 24 åhr

Hemvist: Svenstorps by
Brott: Mördat en sjuårig gosse
Avrättad: 1778-12-15 - Oxie
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 294/295 -  Malmö Slottsförsamling 1752-1831 sidan: 27

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan