Drängen Gustaf Hansson 

1803 den 8 Februarii útfördes från Slottshäcktet härstädes mördarne och mordbrännarne, Drängen Gustaf Hansson, Hus mannen Anders Pehrsson och Gossen Knut Truedsson från Sandb˙ Sochen wid Lund, sedan ofwannämnde Gustaf Hansson, i samråd med Anders Pehrsson och Knut Truedsson, natten emellan den 9 och 10 September 1802 mördat sin húsbonde och deras wälgörare, Ladüfogden Jöns Olsson och dess hüstrü Mätta Christens dotter på hemmanet R˙d, plündrat huset och det samma förbrändt. De blefwo dagen derpå eller den 9de Febr: uti Dahlb˙ alla 3 halshuggna och steglade ~

Hemvist: Sandby socken
Brott: Mord
Avrättad: 1803-02-09 - Dahlb˙
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 296/297 -  Malmö Slottsförsamling 1752-1831 sidan: 28

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan