Drängen Hans Nilsson 

1756. d. 13 Jul˙ utfördes unga drängen Hans Nilsson , och d: 14 dito Ryttaren Ola Blanck, den förre wed Oxie, den sednare wed Hammarlöf at afrättas, Begge för Tidelag. Hos Ola Blanck befants hela tiden en grufwelig förhärdelse: Gud wet hans yttersta.

Hemvist: 
Brott: Begått tidelag
Avrättad: 1756-07-13 - Oxie
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 288/289 -  Malmö Slottsförsamling 1752-1831 sidan: 24

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan