Ryttaren Ola Blanck 

1756 d: 13 Julii utfördes unga drängen Hans Nilsson, och d: 14 dito R˙ttaren Ola Blanck, den förre wed Oxie, den sednare wed Hammarlöf at afrättas, begge för Tidelag. Hos Ola Blanck befants hela tiden en grufwelig förhärdelse: Gud wet hans [˙ttersta.?]

Hemvist: 
Brott: Begått tidelag
Avrättad: 1756-07-14 - Hammarlöf
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 288/289 -  Malmö Slottsförsamling 1745-1830 sidan: 24

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan