Bonden Pehr Pehrsson 

1756 d. 1 Nov: utfördes Bonden Pehr Pehrsson från Werpinge och blef d. 3 i sama månad vid Dahlby halshuggen och steglad for det han med en knif til döds stungit sin granne.

Hemvist: Werpinge
Brott: Med knif till döds stungit sin granne
Avrättad: 1756-11-01 - Dahlby
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 288/289 -  Malmö Slottsförsamling 1745-1830 sidan: 24

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan