Avskedade soldaten Anders Pehrsson 

1756 d: 2 Nov: utfördes [afskiedade] Soldaten Anders Persson ifrån Hör sochn och blef d 5 ejusdem wid Hörby halshuggen för begången blodskam med dess egen dotter. Dottern som warit i förwar på LandsCrona fästning undergick samma dag samma straff.

Hemvist: Hör socken
Brott: Begått blodskam med egen dotter
Avrättad: 1756-11-05 - Skärb˙
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 290/291 -  Malmö Slottsförsamling 1752-1831 sidan: 25

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan