Arcis-sur-Aube, Frankrike

I Arcis-sur-Aube föddes revolutionärspolitikern Georges Jacques Danton år 1759. Trettiofyra år senare avrättades han i franska revolutionen.