Sankt Helena, Storbritannien

För att inte Napoleon Bonaparte skulle kunna rymma förvisades han till den lilla ön St Helena som ligger mitt ute i Atlanten. Här tillbringade han sina sista 5½ åren fram till sin död 1821. Han begravdes också på ön men 1840 grävdes han upp och fördes hem till Frankrike igen.