Navarra

Navarra var ett litet kungadöme som bland annat de franska kungarna Henry IV och hans son Louis XIII härskade över. 1620 införlivades Navarra med Frankrike men titeln "Kung av Navarra" användes fram till 1791 då det togs bort under franska revolutionen. Åren 1814-1830 användes åter titeln innan den försvann för gott.