Kurland

Kurland är en historisk benämning på ett landområde som var beläget i Lettland. I Kurland föddes bland annat Rutger von Ascheberg år 1621 och Carl Magnus Stuart var generalguvernör över Kurland i början på 1700-talet.