Riga i Lettland

Riga är huvudstad i Lettland. Staden har historiskt tillhört den Tyska orden, och från 1282 var Riga med i Hansan (ett förbund med städer som idkade gemensam handel). I Riga föddes bland annat författarinnan Agneta Horn 1629.