Leiden i Nederländerna

I Leiden i Nederländerna föddes Rembrandt van Rijn år 1606, och Carl von Linné tryckte sin berömda skrift Systema naturæ här.