Berlin, Tyskland

År 1701 blev Berlin huvudstad för kungariket Preussen och 1871 huvudstad för det tyska riket. Sedan 1991 är Berlin hela Tysklands huvudstad. Den svenska näktergalen Jenny Lind uppträdde i Berlin år 1844 med stormande framgång, och sagoförfattaren Wilhelm Grimm dog i Berlin 1859 och fyra år senare även hans bror, Jacob Grimm (1863).