Helsingfors, Finland

Helsingfors grundades av Gustav Vasa år 1550. Efter det Finska kriget (1808-1809) blev Helsingfors huvudstad i det ryska storfurstendömet Finland.