Göteborg, Sverige

Det nuvarande Göteborg började anläggas 1619 på uppmaning av Gustav II Adolf. Fästningen Älvsborg ligger vid nuvarande Kungsladugård. Fästningen har två gånger blivit erövrad (1563 och 1612) och svenskarna fick betala höga summor för att få tillbaka den.