Ålborg på Nordjylland, Danmark

På Ålborg föddes den dansk-norsk-svenska kungen, Hans (Johan II) år 1455.