Ingolstadt i Bayern,Tyskland

Ingolstadt ligger i den tyska delstaten Bayern. I Ingolstadt blev Johannes Messenius filosofidoktor år 1605 och den store fältmarskalken Lennart Torstensson satt i ett fuktigt fängelse här 1632.