Augsburg i Bayern,Tyskland

Augsburg ligger i den tyska delstatden Bayern. I Augsburg föddes år 1497 konstnären Hans Holbein d.y. och astronomen Tycho Brahe tillbringade en längre tid här.