Wismar i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland

Wismar är en tysk hamnstad som ligger i den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Staden kom i svensk besittning i och med Westfaliska freden år 1648. År 1803 när Sverige lånade pengar av Mecklenburg-Schwerin, pantsattes Wismar på 100 år - men panten löstes aldrig in.