Stralsund i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland

Stralsund är en tysk stad som ligger i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Staden tillhörde Sverige från och med Westfaliska freden år 1648 fram till 1815. Mellan dessa år var staden säte för den svenska guvernören i Pommern.