Preussen

Kartan visar hur Preussen ungefär såg ut omkring 1929. Mellan åren 1701-1918 var Preussen ett kungarike och Fredrik I av Preussen (1657-1713) var den första som var kung i riket. 1525 blev Preussen ett hertigdöme under polsk herravälde, och styrdes av ätten Hohenzollern. Efter första världskriget, år 1918, omvandlades Preussen till en fristat.