Neuchâtel, Schweiz

I närheten av Neuchâtel i Schweiz föddes revolutionären och jakobinanhängaren Jean Paul Marat år 1743, och Jean-Jacques Rousseau vistades tre år i furstendömet Neuchâtel under Fredrik II:s beskydd.