Ön Rügen i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland

Ön Rügen tillhör den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern. I Westfaliska freden år 1648 fick Sverige Rügen, och den ingick sedan som en viktig del i Svenska Pommern. Ön var i svensk ägo till år 1815. På ön har bland annat Carl Gustaf Wrangel avlidit år 1676 och Göta kanals skapare Baltzar Bogislaus von Platen föddes här år 1766.