Vendée, Frankrike

Här skedde det flera uppror under franska revolutionen.