1500-talet
Böndernas historia ~
Stockholms blodbad 1520
Gustav Vasas mynt 1523-1560
Klockupproret 1531-1533
Dackefejden 1542-1543
Vadstenabullret 1559
Erik XIV:s mynt 1560-1568
Nordiska sjuårskriget 1563-1570
Ronneby blodbad 1564
Sturemorden 1567
Johan III:s mynt 1568-1592
Sigismunds mynt 1592-1599
Historiska årtal 1500-talet
Porträttgalleri 1500-talet
Renässansen 1500-talet

1600-talet
Karl IX:s mynt 1599-1611
Linköpings blodbad 1600
Krutkonspirationen 1605
Sverige blir större 1610-1660
Regalskeppet Vasa 1628
Nya Sverige 1638-1655
Cabo Corso 1649-1658
Muschens betydelse 1650 ~
Stockholms Banco 1657
Sverige blir mindre 1660 ~
Snapphanar ~
Häxprocesserna 1670 ~
Indelningsverket 1670 ~
Historiska årtal 1600-talet
Porträttgalleri 1600-talet

1700-talet
Stora nordiska kriget 1700-1721
Frihetstidens 4 stånd 1700-1772
Kalabaliken i Bender 1713
Hattar och Mössor 1718-1772
Sveriges rikes lag 1734
Ostindiska kompaniet 1731-1813
Storskifte 1757
Gustav III:s statskupp 1772
Dagbok från slottet 1777
Saint Barthélemy 1784-1878
Anjalaförbundet 1788
Franska revolutionen 1789-1799
Historiska årtal 1700-talet
Porträttgalleri 1700-talet

1800-talet
1:a Napoleonkriget 1805-1810
Finska kriget 1808-1809
Karl XIII mynt 1809-1818
2:a Napoleonkriget 1813-1814
Fälttåget mot Norge 1814
Karl 14 Johans mynt 1818-1844
Laga skifte 1827
Arkiven berättar 1832-1833
Oscar I:s mynt 1844-1859
Empiren 1800-talet
Historiska årtal 1800-talet
Porträttgalleri 1800-talet

Personer
Adelsätter & vapen
Dödsår Översikt
Efternamn Översikt
Fältmarskalker 1609-1824
Födelseår Översikt
Förnamn Översikt
Kända gravplatser
Historiska kvinnor Översikt
Påvar 1492-2013
Smeknamn Översikt
Statsministrar 1876 ~
Yrken
Porträttgalleri 1440-1898

Regenter
Danmark 1481 ~
England 1485 ~
Finland 1497 ~
Frankrike 1498 ~
Island 1481 ~
Norge 1483 ~
Polen 1501-1795
Preussen 1701-1918
Ryssland 1538 ~
Skottland 1488 ~
Spanien 1474 ~
Sverige 1497 ~
Österrike 1493-1918

Brott & Straff
Avrättade kända personer
Avrättade i Malmö 1752-1853
Brott och straff i gångna tider
En bödels liv 1600-talet
Sveriges rikes lag 1734

Högtider
Högtider - Påsken
Högtider - Julen
Högtider - Mors dag 1907
Högtider - Fars dag 1910

Övriga ämnen
Glasögonens historia
Historiska årtal 1900-1999
Ord från förr
Romerska siffersystemet
Stilarter genom tiden
Svenska flaggans historia
Svenska freder Översikt
Svenska krig Översikt
Svenska mynt Översikt
Änkekonservering