Historiska årtal

Historiska årtal från 1500 till 1999
1500-talet
1500  Hans (Johan II) är Svensk, Norsk och Dansk kung
1 tunna mjöd kostar 4½ mark (1 mark = 8 öre = 24 örtugar)
1501  Hans (Johan II), blir avsatt som Svensk kung, och drar till Danmark
Sten Sture d.ä. blir riksföreståndare för andra gången
1502  Drottning Kristina (av Sachsen) ger upp Stockholm slott efter 7 mån. belägring
Kalmar, Gotland och Öland med Borgholm, är ännu trogna Kung Hans (Johan II)
1503  Sten Sture d.ä. dör i Jönköping
Svenskarna inleder en 7 år lång belägring av Kalmar slott
Leonardo da Vinci börjar måla Mona-Lisa
1504  Svante Nilsson (Sture) blir riksföreståndare
1 års stillestånd i kriget mot Danmark sluts
1505  f.d. sv. kung Hans anklagar svenskarna för uppror (de kom ej till avtalat möte)
1506  Kriget mot danskarna tar ny fart
f.d. kung Hans kräver handelsblockad mot Sverige
Christofer Columbus dör i Spanien, 55 år gammal
1507  En dansk flotta under Sören Norby beskattar Åland
Svante Nilsson (Sture) godkänner att förhandlingar med Danmark återupptas
1508  Efter förhandlingar införs vapenvila med Danmark
En pestepidemi drar över Finland
1509  Svenskarna sluter fred med Danskarna i Köpenhamn
1510  Peter Hele uppfinner fickuret
Boktryckaren Paul Grijs börjar ge ut skolböcker, avlatsbrev och helgonlegender
1511  Sten Sture d.y. gifter sig med Kristina Gyllenstierna
Svante Nilsson (Sture) dör kring nyår, ca 52 år gammal
1512  Erik Trolle blir riksföreståndare i mitten av januari
Sten Sture d.y. blir vald till ny riksföreståndare i juli
1513  Hans, kung av Danmark och Norge, dör i Ålborg, ca 58 år gammal
Kristian II blir vald till kung i Danmark och Norge
1514  Kristian II kröns till kung i Köpenhamn och Oslo
1515  Dansk-Norska kungen Kristian II, gifter sig med Elisabeth av Habsburg
1516  Ärkebiskop Gustav Trolle startar ett parti som vill störta Sten Sture d.y
1517  Sten Sture d.y. besegrar ärkebiskop Gustav Trolle och han fängslas
Riksdagsbeslut om att riva Gustav Trolles borg Almarestäket
1518  Dansk-Norska kungen Kristian II besegras av Sten Sture d.y. vid Brännkyrka
1519  Leonardo da Vinci dör i Frankrike, 67 år gammal
1520  Sten Sture d.y. blir sårad vid Bogesund och dör på Mälarens is, ca 26 år gl
Stockholms blodbad där 82 av Sten Stures anhängare och släktingar avrättas
Dansk-Norska kungen Kristian II, kröns till Svensk kung i Stockholm
I Mora manar Gustav Vasa till kamp mot Danskarna
1521  Den tyska reformatorn Martin Luther blir bannlyst av den katolska kyrkan
Gustav Vasas befrielsekrig startar
Kung Kristian II blir avsatt som svensk kung
Gustav Vasa blir vald till riksföreståndare
Gustav Vasas Dalahär belägrar Stockholm
1522  Gustav Vasa får militärhjälp från Lübeck för att slå tillbaka danskarna
1523  Gustav Vasa blir vald till kung i Strängnäs den 6 juni
f.d. svenske kungen Kristian II, blir avsatt som Dansk och Norsk kung
1524  Svenskarna tvingas avträda Gotland och Blekinge till Danmark
Gustav Vasa utser Olaus Petri till Stockholm stads sekreterare
Upptäcktsresaren Vasco da Gama dör,
1525  Slaget vid Bunketofta, dansk här mot skånska bönder
1526  Kungliga tryckeriet inrättas i Stockholm
Nya testamentet ges ut på svenska
1527  Gustav Vasa lägger grunden för reformationen
1528  Gustav Vasa kröns till kung i Uppsala
1529  Reformatorn Olaus Petri kräver att mässan skall hållas på svenska
1530  La Lotto di Firenze - första lotteriet med pengar i vinst, hålls i Florens, Italien
1531  Gustav Vasa gifter sig med Katarina av Sachsen-Lauenburg
Klockupproret mot Gustav Vasa, bryter ut i Dalarna
f.d. kung Kristian II, fängslas på livstid
1532  Ledarna för klockupproret avrättas
1533  Erik XIV föds på Stockholms slott
1534  Ett nytt mynt som kallas Dalern börjar ges ut
Grevefejden bryter ut
1535  Gustav Vasas hustru Katarina dör, dagen innan sin 22-årsdag
1536  Gustav Vasa gifter sig med Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud)
Gustav Vasa syster Margareta Vasa (Eriksdotter) dör
1537  Johan III föds på Stegeborgs slott
1538  Den tyska perioden inleds. Kommer att pågå till 1543
1539  Sveriges äldsta myndighet, Kammarkollegiet grundas av Gustav Vasa
1540 Reformatorerna Olaus Petri och Laurentius Andreæ anklagas för högförräderi
1541 Gustav Vasas bibel kommer ut, dvs. den första fullständiga bibeln på svenska
1542 Dackefejden. Det sista och allvarligaste upproret mot Gustav Vasa kuvas
1543 Nils Dacke, upprorsledaren mot Gustav Vasa, dör
Astronomen Nicolaus Copernicus dör, 70 år gammal
1544 På riksdagen i Västerås beslutas om att Sverige skall bli ett ärftligt kungariket
Gustav Vasa förbjuder all helgondyrkan.
1545 Halva Linköping förstörs i en brand
1546  Reformatorn och munken Martin Luther dör den 18 februari, 62 år gammal
Tycho Brahe, dansk astronom, föds i Skåne (då tillhörande Danmark)
1547 Gustav Vasa förbjuder pilgrimsvandringar i Sverige
1548 I Vaxholm börjar en fästning att byggas på order av Gustav Vasa
1549 Uppsala slott börjar byggas på order av Gustav Vasa
1550 Gustav Vasas son, Karl IX, föds på Stockholms slott
1551  Gustav Vasas hustru Margareta dör, 35 år gammal
1552  Gustav Vasa gifter sig med 17-åriga Katarina Stenbock
Reformatorn Olaus Petri dör, 59 år gammal
1553 Vallanläggning och befästningsarbeten på Kalmar slott i huvudsak färdigställt
1554 Första kaffehuset i Konstantinopel (Istanbul) öppnar
Ryska kriget startar
1555  Krig mot Ryssland. Finland härjas svårt. Fred 1557
1556 Världens största jordbävning i Shaanzi, Kina, ca. 830 000 människor dör
1557 Ryska kriget sluar. Fred i Novgorod
1558 En ny mässordning trycks på både latin och svenska
1559  f.d. kungen Kristian II dör i fångenskap i Danmark, 77 år gammal
Första kvinnan anklagad för häxeri avrättas i Sverige
1560 Gustav Vasa dör i sviterna av en magåkomma, ca 64 år gammal
Erik XIV blir vald till kung
1561 Erik XIV kröns till kung i Uppsala
1562 Blivande kungen Johan III, gifter sig med Katarina Jagellonica
1563 Nordiska sjuårskriget startar. Krig med Danmark och Lübeck
Första polska kriget startar. Krig mot Polen och livländsk adel
1564  Astronomen och matematikern Galileo Galilei föds i Italien
Konstnären Michelangelo dör, nästan 89 år gammal
William Shakespeare föds i England
Ronneby blodbad den 4 september
1565 Svenskarna erövrar Varberg från Danskarna
1566 Blivande kungen Sigismund (III) föds i fängelset på Gripsholms slott
Astrologen och siaren Nostradamus dör, 62 år gammal
1567  Then swenska Psalmboken med 99 sånger ges ut
Erik XIV låter avrätta flera personer ur högadeln, de s.k. Sturemorden
1568  Bondflickan Karin Månsdotter gifter sig med Erik XIV och blir drottning
Efter uppror blir Johan III ny kung. Hans halvbror Erik XIV blir avsatt
Första polska kriget slutar efter 5 år, när Johan III tar makten i Sverige
1569  Det första statliga lotteriet hålls i London (11 jan)
1570  Freden i Stettin avslutar det nordiska sjuårskriget
Tjugofemårskriget mot Ryssland startar
1571  Sverige har ca 750.000 invånare
Älvsborgs lösen. Svenskarna får betala för att få tillbaka Älvsborgs färstning
Ärkebiskop Laurentius Petri ger ut en ny kyrkoordning
Nya kyrkoordningen påbjuder att föräldrarna skall lära sina barn Fader vår mm
1572  Uppsala slott härjas av en svår brand
1573 Ärkebiskop Laurentius Petri dör 74 år gammal
1574 Johan III flyttar fången Erik XIV från Västerås slott till Örbyhus
1575 Anthonius Busenius öppnar Sveriges första moderna apotek i Stockholm
1576 Johan III gudstjänstordning röda boken kommer ut
1577  Den avsatta kungen Erik XIV dör på Örbyhus slott, 43 år gammal
1578 Johan III:s läkare, Benedictus Olai, ger ut läkeboken Een nyttigh läkare book
1579 Hertig Karl (senare Karl IX) gifter sig med Maria av Pfalz
1580 Spanska ridskolan i Wien startas i byn Lipizza
1581 Johannes Rudbeckius föds. Han blir en av 1600-talets mest betydande biskopar
1582 Hudiksvall får statsprivilegier
1583 Stillestånd med Ryssland sluts på 3 år
1584 Karlstad grundas av Karl IX
Den Ryska tsaren Ivan den förskräcklige dör, 53 år gammal
1585 Kung Johan III gifter sig med Gunilla Bielke
1586 Hertig Karl (Karl IX) grundar Karlskoga
Mary Stuart av Skottland döms till döden för en komplott mot Elisabeth 1
1587 Mary Stuart avrättas genom halshuggning, 44 år gammal
Sigismund III blir vald till kung i Polen
1588 Kungen i Danmark, Frederick II, dör 53 år gammal
Kristian IV, Frederick II son, bli ny kung i Danmark
1589 Hertig Karls (senare Karl IX) hustru Marie av Pfalz dör, 28 år gammal
1590 Diplomaten och riksrådet Johan Adler Salvius föds
1591 Sveriges första bokhandel öppnar i Stockholm av tysken Hermann Sulke
1592 Johan III dör på Stockholms slott, 54 år gammal
Hertig Karl (senare Karl IX) gifter sig med Kristina av Holstein-Gottorp
Polska kungen Sigismund ärver den Svenska tronen efter sin far, Johan III
1593 Uppsala möte, där Svenska lutherska tron slås fast. Fler än 300 präster deltar
Johan III:s röda boken avskaffas
1594 Sigismund kröns till Svensk kung i Uppsala domkyrka
1595 Vadstena kloster upplöses av hertig Karl
Tjugofemårskriget mot Ryssland slutar med fred i Teusina
1596 Svår missväxt drabbar Sverige med svält som följd
Ärkebiskop Abraham Angermannus reser runt för att spåra omoral bland folket
1597 Svår missväxt drabbar Sverige igen, med svält som följd
1598 Kung Sigismund anländer till Kalmar med en flotta och intar staden
Kriget mot Sigismund startar
Svår missväxt drabbar återigen Sverige med svält som följd
1599 Kriget mot Sigismund slutar och Karl (IX) blir svensk riksföreståndare
En rad dödsdommar avkunnas över Sigismunds anhängare
1600-talet
1600 Linköpings blodbad. 5 rådsherrar avrättas
Andra polska kriget startar
De första vallonerna kommer till Sverige
1601 Astronomen Tycho Brahe dör i Prag, nästan 55 år gammal
William Shakespeare skriver Hamlet
1602 Holländska Ostindiska kompaniet grundas i Amsterdam
1603 Pesten härjar i Sverige
1604 Hertig Karl tar sig kunganamnet Karl IX
1605 Spanska författaren Miguel Cervantes ger ut sitt verk Don Quijote
1606  Konstnären Rembrandt föds den 15 juli i Holland
1607 Karl IX kröns till kung i Uppsala
1608  Fransmännen grundlägger Quebec i Canada
1609 Vetenskapsmannen Galileo Galilei bygger ett teleskop
De la Gardieska fälttåget mot ryska upprorsmän startar (slutar året efter)
1610  Galileo Galilei upptäcker de fyra största månarna till planeten Jupiter
Ingermanländska kriget börjar
1611 Kalmarkriget - Danmark angriper Sverige
Hertig Karl dör på Nyköpings slott, efter flera slaganfall, 61 år gammal
Gustav II Adolf blir vald till ny kung, 17 år gammal
1612 Danskarna plundrar och bränner Västervik. St Gertruds kyrka brinner ner
1613 Kalmarkriget slutar.
Älvsborgs lösen svenskarna måste betala lösen för Älvsborgs fästning
Carl Gustaf Wrangel, blivande greve, fältherre och riksråd, föds
1614  Svea Hovrätt inrättas i Stockholm
1615 Halmstads slott är färdigbyggt
1616 William Shakespeare dör den 23 april, 52 år gammal
1617 Gustav II Adolf kröns till kung i Uppsala
Beslut om att inv. som övergår till katolicism skall straffas med döden
Ingermanländska kriget slutar
1618 Trettioåriga kriget startar i Böhmen
1619 Älvsborgs lösen slutbetalas till Danskarna (en miljon daler silvermynt)
Alingsås grundläggs
1620 Utvandring från Sverige förbjuds
Gustav II Adolf gifter sig med Maria Eleonora av Brandenburg, född i Tyskland
1621 Första förordningen för skråväsendet införs
Luleå, Piteå och Sundsvall grundas
1622 Karl X Gustav föds på Nyköpingshus
Lilla tullen införs, dvs. avgift på varor från landet till stan
1623 Pesten härjar återigen, i Stockholm dör många
Gymnasiet i Västerås grundas av biskop Johannes Rudbeckius
1624  De första mynten i koppar präglas
1625 Kvarntullen införs, dvs. för varje tunna råg el. korn som mals skall avgift läggas
Invandringen av valloner ökar, vilket gynnar järnhanteringen
Stockholm härjas av brand
1626 Blivande drottningen Kristina föds på Stockholms slott
1627 Katedralskolan i Linköping grundas
Det sista klippingmyntet präglas
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa
1629 Ett stillestånd i Polska kriget sluts. Fred först 1660 i Oliva
En ny omgång av pesten härjar i landet
1630 Gustav II Adolf ingriper med svenska trupper i 30-åriga kriget
1631 Svensk seger i slaget vid Breitenfeld, Leipzig. 12 000 stupade
1632 Sigismund dör på Warszawas slott i Polen, 65 år gammal
Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen, 37 år gammal
Gustav II Adolf dotter Kristina blir drottning, 6 år gl. Förmyndarregering styr
1633  Londonborna kan för första gången köpa bananer
1634 Sverige delas in i 12 län som leds av landshövdingar
Göta hovrätt inrättas i Jönköping
1635 Det 6-åriga stilleståndet med Polen som går ut, förlängs i 26 år till
1636  Det svenska postverket grundas på initiativ av rikskansler Axel Oxenstierna
Harvarduniversitetet i Cambridge, Massachusetts i USA grundas
Blivande drottning Hedvig Eleonora föds
1637 En zigenarförordning utfärdas. De skall fördrivas från Sverige innan 8/11 1638
1638 Nya Sverige en svensk koloni, grundas i Delaware i Nordamerika
Ny pestepidemi härjar
1639 En svensk här besegrar kejsar Ferdinand III:s här vid Chemnitz i Sachsen
1640 Gymnasier grundas i Stockholm och Göteborg
1641 Gymnasier grundas i Skara och Viborg
Louis De Geer adlas för sina tjänster som kronans vapenleverantör
Kalmar slott härjas av en svår brand
1642  Astronomen Galileo Galilei dör i Italien, 77 år gammal
Matematikern och fysikern Isaac Newton föds i England
1643  Krig mot Danmark - Torstenssons krig
1644  Myntverket i Avesta börjar ge ut plåtmynt. Det största väger 19 kg
1645 Kriget mot Danmark - Torstenssons krig slutar
Gotland, Jämtland, Härjedalen och Ösel blir svenskt efter freden i Brömsebro
1646 Carl Gustaf Wrangel blir svensk överbefälhavare
1647  Carl Gustaf Wrangel angriper och ödelägger Böhmen (senare Tjeckien)
1648 Westfaliska freden avslutar det 30-åriga kriget (oktober)
1649 Stor hungersnöd i hela landet. Pågår även 1650
1650  90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent äger jorden de brukar
Alla måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kommer straffas hårt
Kristina kröns till drottning i Stockholms Storkyrka
1651 Drottning Kristina meddelar att hon tänker avsäga sig kronan (vilket sker 1654)
1652 Första kaffehuset i London öppnar
Gränna och Vaxholm anläggs
Olof Rudbeck demonstrerar sin anatomiska upptäckt av lymfkärlen
1653 En pestepidemi drabbar återigen Sverige
1654 Carl Gustaf Wrangel börjar bygga Skokloster slott
Krig mot staden Bremen - första Bremiska kriget startar (mars-nov)
Drottning Kristina abdikerar 6 juni
Karl X Gustav kröns till kung i Uppsala 6 juni
1655 Karl X Gustavs polska krig - krig mot Polen
 Blivande kungen Karl XI föds
1656 Karl X Gustavs ryska krig startar (maj)
Blivande drottning Ulrika Eleonora d.ä. föds i Danmark
1657 Karl X Gustavs första danska krig startar i juni (slutar feb. 1658)
1658 Karl X Gustavs andra danska krig startar i augusti
Carlstens fästning i Marstrand börjar byggas på order av Karl X Gustav
1659 Eskilstuna grundas
En svensk här tillfångatas på Fyn i november
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg, 37 år gammal (jan)
Karl XI blir kung (med förmyndarregering) 5 år gammal
Karl X Gustavs polska krig slutar med freden i Oliva (apr)
Författaren Daniel Defoe föds. (Robinson Kruse)
1661  Europas första sedlar ges ut av Stockholm Banco. (16 juli)
Karl X Gustav ryska krig slutar med freden i Kardis
Den svenska mekanikens fader Christopher Polhem, föds på Gotland
Drottningholms slott förstörs vid en brand
1662 Officiella sorgen efter Karl X Gustavs död slut
1663 Collegium Medicum (föreg. till Socialstyrelsen) bildas
Ett religionsplakat förbjuder alla nya religiösa tankesätt
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665  På grund av ett felbyggt brygghus brinner stora delar av Nyköping upp
1666  Lunds universitet grundas
4/5 av London brinner och drygt 13 000 hus brinner ner
Andra Bremiska kriget pågår januari-november
1667 Carlstens fästning vid Marstrand börjar byggas
1668  Sveriges Rikes Ständers Bank - senare Sveriges riksbank, grundas
1669 Konstnären Rembrandt dör den 4 okt, 63 år gammal
23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora
Allmän kyrkobön mot trolldom införs
1670 Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv
Trolldomsprocesserna i Finland når sin kulmen. Många rättegångar hålls
1671 Gårdsrätt införs, dvs. adeln har rätt att döma och straffa sina tjänare
1672 Karl XI förklaras myndig. Han blev kung 1660 endast 6 år gammal
20 personer avrättas för häxeri, och 10 avlider i sviterna efter tortyr
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1674 Karl XI:s krig startar
En bok om svenskarnas äktenskap-, bad- & bastuvanor utges av ital. Magalotti
1675 Karl XI kröns till kung i Uppsala
Fem kvinnor avrättas för häxeri i Gävle
Danmark förklarar Sverige krig
1676  Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde
I slaget vid Lund stupar 9 000 man, blir dock svensk seger
Blivande svenska kungen Fredrik I föds
1677 Allmänna kyrkobönen mot trolldom avskaffas
Slaget vid Landskrona, 2 000 svenskar stupar, dock svensk seger
1678 En svensk transportflotta går under vid Bornholm
Kompositören Antonio Vivaldi föds i Venedig
1679 Carl Gustaf Wrangels slott Skokloster står färdigt
Karl XI:s krig slutar
1680 Straffen för slagsmål och oljud vid kyrkobesök skärps, i vissa fall till dödsstraff
Kung Karl XI gifter sig med Ulrika Eleonora (d.ä.)
1681 Kyrkan i Mariefred brinner ner
Biskopen Canutus Hahn leder försvenskningen av Skåne och Blekinge
I Skåne och Blekinge byts danska skolböcker och katekeser ut till svenska
1682 Krigarkungen Karl XII föds på Stockholms slott
Indelningsverket införs. dvs. varje rote (2-4 gårdar) får sörja för ett soldattorp
1683 Erik Dahlbergs stadsplan till Karl XI:s mönsterstad Karlskrona är klar
En tysk församling grundas i Malmö
1684  Dansktalande lärare börjar avskedas i Skåne, pga. "försvenskningen"
Hårdare straff införs för att upprätthålla katekesförhören & kyrkobesöken
1685 Johann Sebastian Bach föds den 21 mars i Tyskland
Kaffet kommer till Sverige
Georg Friedrich Händel (Barockmusikens mästare) föds i Tyskland
1686 Ny kyrkolag införs. Förhör skall nu hållas i Catechismi lära
Judar, Turkar, Morianer & Hedningar får bo i Sverige om de döps i kyrkan
Sverige befästs som en luthersk enhetsstat
1687 Isaac Newton publicerar sin gravitationslag
1688 Ulrika Eleonora, blivande drottning föds på Stockholms slott
1689 f.d. drottning Kristina dör i Rom, 62 år gammal
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1692 Gymnasiet i Kalmar grundas
1693 Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal
1694 Författaren & förkämpen för mänskliga rättigheter, François Voltaire, föds i Paris
1695  En svår missväxt drabbar Sverige i flera år med hungersnöd som följd
1696 Peter den store får makten i Ryssland, 24 år gammal
1697 Kung Karl XI dör, 42 år gammal, och hans son Karl XII blir kung, 15 år gl
  Stockholms slott brinner ner. (7 maj)
1698 Husbehovsbränningen av sprit förbjuds i landet
1699 Beslut tas om att gå över till den gregorianska kalendern
1700-talet
1700 Stora nordiska kriget startar. Fred 1721
1701 Anders Celsius, känd för celsiusskalan föds i Hälsingland
Riksbanken börjar ge ut sedlar
1702 Stor brand i Uppsala, domkyrkan och slottet förstörs
1703 Karl XII bibel kommer ut som är en revision av Gustav Vasas bibel
Kokboksförfattarinnan Cajsa Warg föds i Örebro
1704 Sista avrättningen av en häxa i Sverige
1705 Isaac Newton blir adlad
1706 Stor svensk seger i slaget vid Fraustadt, Polen (stora nordiska kriget)
Svenskt nederlag i slaget vid Kalisch, Polen (stora nordiska kriget)
1707 Carl von Linné föds den 23 maj i Småland
Ramlösa Hälsobrunn invigs till ära för Karl XII på hans 25-årsdag
1708 Karl XII drar in i Ryssland med 40 000 man
1709  Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar
Karl XII förbjuder brännvinsbränning med brödsäd
1710  Pesten kommer till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör
Blivande svenska kungen Adolf Fredrik föds i Tyskland
1711 Överflödsförordning införs - 2 daler silvermynt i böter om man dricker choklad
1712 Man går tillbaka till julianska kalendern. Februari har 30 dagar detta år
Författaren och filosofen Jean-Jacques Rousseau föds i Genève
1713 Kalabaliken i Bender Karl XII blir tillfångatagen av turkar
1714 Gabriel Daniel Fahrenheit uppfinner kvicksilvertermometern
1715 Pga. kriget börjar nödmynt att tillverkas
Blivande drottning Ulrika Eleonora och Fredrik av Hessen-Kassel gifter sig
1716 Christopher Polhem adlas av Karl XII
1717 Första sjukhuset i Norden öppnas i Uppsala
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret
Karl XII (36) stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Norge
1719 Ryska trupper bränner ner Norrtälje
Ulrika Eleonora kröns till drottning i Uppsala
Daniel Defoe skriver Robinson Crusoe.
1720 Ulrika Eleonora avsäger sig regeringen till förmån för sin man, Fredrik I
Fredrik I av Hessen-Kassel blir svensk kung till sin död 1751
Blivande svenska drottningen Lovisa Ulrika föds i Berlin
1721 Ryska flottan härjar norrländska kusten
Stora nordiska kriget slutar efter 21½ års krig
1722 Regeringen beslutar att tobak ska börja importeras till Sverige
1723 Katarina kyrka på Södermalm i Stockholm brinner ner
1724 Jonas Alströmer anlägger en fabrik i Alingsås
1725 Missväxt i stora delar av landet med svält som följd
1726  Konventikelplakatet införs som förbjuder bönemöten i hemmen
Författaren Jonathan Swift ger ut Gullivers resor
1727 Isaac Newton, tyngdlagens upptäckare, dör i London 84 år gammal
1728 Upptäcksresaren James Cook föds i England
1729 Spanien och Strobritannien sluter fred i Sevilla
1730 Edward Scarlett uppfinner glasögonbågarna
1731 Svenska Ostindiska kompaniet grundas
Daniel Defoe, författaren till Robinson Crusoe, dör 71 år gammal
1732  USA:s första president, George Washington, föds den 22 februari
Kompositören Joseph Haydn föds i Rohrau
1733 Carl von Linné studerar mineralogi i Falun
Stephen Hales gör den första blodtrycksmätningen (på en häst)
1734  Ny lag avskaffar stympning som bestraffning
1735 Carl von Linné ger ut sin bok Systema naturae
1736 Uppfinnaren och fysikern James Watt föds i Skottland
1737 Kompositören Georg Friedrich Händel drabbas av ett slaganfall, pga bankrutt
1738 Partinamnen hattar och mössor börjar att andvändas i riksdagen
Sverige och Frankrike sluter ett 10-årigt vänskapsförbund
1739 Vetenskapsakademin grundas
1740 Carl Michael Bellman föds i Stockholm den 4 februari
Ett skålpund kaffe (0,425 kg) kostar lika mycket som en årslön för en dräng
1741 Hattarnas ryska krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743
Ulrika Eleonora, f.d. regerande drottning, dör i kopporna, 53 år gammal
Kompositören Antonio Vivaldi dör 63 år gammal
1742 Svenska hären kapitulerar i Helsingfors
Glasbruket Kosta grundas av landshövdingarna Koskull och Staël
1743 En upprorisk bondehär från Falun tågar mot Stockholm (Stora Daldansen)
Hattarnas ryska krig slutar med freden i Åbo
1744 Anders Celsius, celsiusskalans uppfinnare, dör 42 år gammal
Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika gifter sig
1745 Ett svenskt-ryskt försvarsförbund ingås
1746 Gustav III föds i Stockholm den 24 januari
Blivande drottningen Sofia Magdalena föds i Köpenhamn (fru till Gustav III)
Brännvin görs för första gången med potatis
1747 Mycket sill i havet längs Bohusläns kust gynnar fiskerinäringen ända till 1808
1748 Karl XIII föds på Wrangelska palatset på Riddarholmen 26 sept
1749  Sverige får, som första land i världen, en modern befolkningsstatistik
1750 Johann Sebastian Bach dör den 28 juli, 65 år gammal
Sverige har 1 780 678 invånare
1751 Kung Fredrik I dör av kallbrand i Stockholm, 74 år gammal
Adolf Fredrik kröns till kung i Stockholms Storkyrka
Christopher Polhem dör i Stockholm, 89 år gammal
1752 Serafimerlasarettet, Sveriges första lasarett, uppförs på Kungsholmen
1753  Tideräkningen ändras i Sverige från julianska till gregorianska
1754 Sveriges första infektionssjukhus invigs i Kalmar
Författarinnan Anna Maria Lenngren föds i Uppsala
1755 Tumba bruk grundas, för att Riksbanken vill hindra förfalskningar av sedlar
1756 Wolfgang Amadeus Mozart föds i Salzburg den 27 januari
All husbehovsbränning av sprit förbjuds på obestämd tid. (bönderna blir arga)
1757 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762
Bönderna driver igenom ett kaffeförbud i riksdagen. (pga. se 1756)
1758 Porslinsfabriken Marieberg grundas i Stockholm
Svenska armén drivs tillbaka till Stralsund där de innesluts
1759 Blivande drottningen Hedvig Elisabeth av Holstein-Gottorp föds
Kompositören Georg Friedrich Händel dör 74 år gammal
1760 Förbudet mot husbehovsbränningen av sprit hävs
1761  Marie "Madame" Tussaud föds den 1 december
Potatisens namngivare Jonas Alströmer dör 76 år gammal
1762 Jacob Johan Anckarström föds. (mördar 1792 Gustav III)
Pommerska kriget slutar för Sveriges del
1763 Jean Baptiste Bernadotte (blivande svensk kung) föds i Frankrike
Författarinnan Hedvig Charlotta Nordenflycht dör 44 år gammal
1764 James Hargreaves uppfinner Spinning Jenny, en ny och snabbare spinnmaskin
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1766 Den första svenska tryckfrihetsförordningen antas
1767 2 009 696 människor bor i Sverige
1768 Sveriges största gruvolycka inträffar i Västerby Storgruva. 12 dör
1769 Napoleon Bonaparte föds på Korsika, 15 augusti
James Watt tar patent på den första användbara ångmaskinen
Kaffeförbudet hävs
Författaren Cajsa Warg dör, 65 år gammal
1770 Ludwig van Beethoven föds i Bonn den 16 december
1771  Kung Adolf Fredrik dör av slaganfall, 60 år gammal
1772 Gustav III kröns till kung i Storkyrkan i Stockholm
Gustav III gör en statskupp
1773 Första föreställningen hålls på Kungliga Operan i Stockholm
Gustav III tillsätter en bibelkommission i syfte att förnya Bibeln
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1775 Beslut om att staten skall ta hand om brännvinstillverkningen
1776 Oavhängighetsförklaringen skrivs under i USA den 4 juli (Independence Day)
1777 Blivande drottningen Désirée föds i Frankrike. (blivande fru till Karl XIV Johan)
1778  Carl von Linné dör den 10 januari, 70 år gammal
Författaren och filosofen Francois Voltaire dör den 30 maj, 83 år gammal
Författaren och filosofen Jean-Jacques Rousseau dör den 2 juli, 66 år gammal
Gustav IV Adolf föds på Stockholms slott den 1 november
Kvinnor får lov att vara anonyma i födelseboken vid födsel av oäkta barn
1779  Sverige förbjuder den häxjakt som pågått sedan 1400-talet
1780 Sverige har 2 118 281 invånare. 17 938 stycken gifter sig
1781 Religionsfrihetslag införs, icke-svenskar har rätt att utöva sin egen religion
Blivande svenska drottningen Fredrika av Baden föds
1782 Skalden och biskopen Esaias Tegnér föds i Värmland
Änkedrottning Lovisa Ulrika dör nästan 62 år gammal
1783  Sista offentliga hängningen i anordnas i London. (7 nov)
1784 Gustav III förvärvar ön St Barthélemy, Karibien, som blir svensk koloni till 1878
1785 Långe Jan, Sveriges högsta fyr, invigs på Ölands södra udde
Tyska sagoförfattaren Jacob Grimm, en av bröderna Grimm föds i Hanau
1786 Svenska Akademin grundas av Gustav III
Tyska sagoförfattaren Wilhelm Grimm, en av bröderna Grimm föds i Hanau
Östersund grundas av Gustav III
1787 Husbehovsbränningen släpps fri igen
1788 Gustaf III ryska krig startar (juni)
Gustaf III danska krig, kallad "teaterkriget" startar (sept)
Anjalaförbundet - officerare gör uppror mot Gustav III.
1789  George Washington blir USA:s 1: president
Riksgäldskontoret grundas för att skapa ordning i statens finanser
Franska revolutionen startar
Joseph Ignace Guillotin får ge namn åt "giljotinen"
1790 Greve de Sivrac uppfinner den första 2-hjuliga cykeln, kallad "rullande trähäst"
Gustaf III ryska krig slutar med freden i Värälä
1791 Wolfgang Amadeus Mozart dör den 5 december i Wien, 35 år gammal
1792 Gustav III skjuts vid en maskeradbal och dör tretton dagar senare, 46 år gl
Anckarström, Gustav III:s mördare, avrättas genom halshuggning och stegling
Gustav IV Adolf blir omyndig kung, 13 år gammal. Förmyndare tillsätts
1793  Frankrikes f.d. kung, Louis XVI avrättas den 21 januari
1793  Frankrikes f.d. drottning Marie Antoinette avrättas den 16 oktober
1794 Franska politikern och revolutionären Maximilien de Robespierre avrättas 28 juli
Kaffet förbjuds återigen i Sverige
1795 Nationalskalden Carl Michael Bellman dör den 11 februari, 55 år gammal
1796  Engelsmannen Edward Jenner skapar ett vaccin mot smittkoppor
Kaffeförbudet hävs
1797 Tonsättaren och kompositören Franz Schubert föds i Wien
John Adams blir USA:s 2:a president
1798 Jean Baptiste Bernadotte (senare Karl XIV Johan) gifter sig med Désirée Clary
1799 Oscar I föds den 4 juli i Paris
Franska revolutionen slutar
Kaffeförbud igen (för 3:e gången)
1800-talet
1800 Gustav IV Adolf kröns till kung i Norrköping
1801  Tiggeri på städernas gator straffas med spö, ris och spinnhus
Thomas Jeffersson blir USA:s 3:e president
Författarinnan Fredrika Bremer föds
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
Författaren Alexandre Dumas d.ä. föds i Frankrike
1803 Sverige har 2,3 miljoner invånare
Prästen, riksdagsmannen och skriftställaren Anders Chydenius avlider
1804 Napoleon Bonaparte utropar sig själv till fransk kejsare
1805 Sverige går med i kriget mot Frankrike, kallat första Napoleonkrigenkriget
Danska författaren H.C. Andersen föds 2 april
Engelska sjöhjälten Horatio Nelson stupar vid Trafalgar (okt.)
1806 Den första ångdrivna kvarnen uppförs i Stockholm. Får namnet Eldkvarn
Den svenska kirurgins fader, Olof af Acrel, dör 88 år gammal
1807 London blir den första staden i världen med gasbelysning
Blivande svenska drottningen Josefina föds i Milano
Miniatyr- och gouachemålaren Niclas Lafrensen d.y. dör 70 år gammal
1808 Finska kriget startar - krig mot Ryssland
Danska kungen Kristian VII dör 13 mars, 59 år gammal
Danska kriget startar
Diktaren och författaren Thomas Thorild dör i Greifswald 49 år gammal
1809 Baltzar Bogislaus von Platens arbete med Göta Kanal påbörjas
Kung Gustav IV Adolf blir avsatt och drar i landsflykt
Karl XIII blir riksföreståndare
Finska kriget slutar med fred i Fredrikshamn
James Madison blir USA:s 4:e president
1810  Kompositören och pianisten Frédéric Chopin föds i Polen
Första Napoleonkrigenkriget slutar för Sveriges del
1811  Skånska bönder gör ett misslyckat uppror mot soldatutskrivningar
1812  Svenskt deltagande i slutstriderna mot Napoleon. Fred i Paris 1814
1813 Sverige går med i Napoleonkriget
Änkedrottning Sofia Magdalena dör 67 år gammal (21 aug.)
f.d. drottning Fredrika av Baden dör 45 år gammal (25 sept.)
1814 Sergels torgs namngivare, bildhuggare Johan Tobias Sergel, dör 73 år gammal
Sveriges deltagande i Napoleonkriget avslutas 30 maj
Fälttåget mot Norge 26 juli - 14 augusti
1815 Andra Napoleonkriget slutar när Napoleon besegras i slaget vid Waterloo
1816 Beslut om tvångsvaccinering av barn, vilket skall stoppa smittkoppor
1817 Förbud mot kaffedrickning i Sverige införs (för 5:e gången)
Författarinnan Anna Maria Lenngren dör 62 år gamma
James Monroe blir USA:s 5:e president
1818 Karl XIII dör, 69 år gl. (5 febr.) Karl XIV Johan blir kung i Sverige-Norge
Karl XIII:s hustru Hedvig Elisabeth dör 59 år gammal (20 juni)
Sveriges första statsminister, Louis De Geer, föds
1819 Symaskinens skapare, Elias Howe, föds i Massachusetts
1820 Sverige har 2 584 690 invånare
Den svenska sångerskan Jenny Lind föds i Stockholm
1821 Napoleon Bonaparte dör som fånge på ön Saint Helena, 51 år gammal
1822  358 hus i Norrköping brinner ner, 3 259 personer blir hemlösa
Kaffeförbudet som varat i 5 år hävs
1823 Sveriges äldsta bokförlag Norstedts förlag grundas
Rosendals slott på Djurgården börjar byggas till Karl XIV Johan
Lyxbeskattningen på kaffe, siden och övriga lyxvaror hävs
1824 Morgontidningen Stockholms dagblad grundas. Den läggs ner 1931
1825 Fransman Louis Braille skapar den första användbara blindskriftssystemet
John Quincy Adams blir USA:s 6:e president
1826 Karl XV föds den 3 maj på Stockholms slott
1827 Ludwig van Beethoven dör i Wien, 56 år gammal
1828 Tonsättaren Franz Schubert dör av syfilis och tyfus, 31 år gammal
Blivande svenska drottningen Lovisa föds i Holland
Författaren och poeten Viktor Rydberg föds i Jönköping
1829 Oscar II föds den 21 januari på Stockholms slott
Andrew Jackson blir USA:s 7:e president
1830 Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet
1831  Sveriges första nykterhetsförening bildas av Samuel Owen
De första hästkapplöpningarna i Sverige hålls på Ladugårdsgärdet i Stockholm
Sista avrättningen genom hängning sker på Carlsens fästning i Marstrand
1832  Göta kanal som påbörjades 1809 öppnas för trafik
Dödsstraff genom hängning avskaffas pga. humanitära skäl
1833 Tjuven Lasse-Maja ger ut sin självbiografi, på Carlstens fästning, Marstrand
Uppfinnaren och Nobelprisets grundare, Alfred Nobel föds i Stockholm
1834  Det första mekaniska bomullsväveriet etableras i Rydboholm i Västergötland
  Koleran kommer till Göteborg och sprids hastigt över landet. 12 500 dör
1835 Författaren Mark Twain föds i Florida (Huckleberry Finn)(Tom Sawyer)
1836 Triumfbågen på Champs-Élysées i Paris är färdigbyggd
 Blivande drottningen Sofia av Nassau föds
1837 Martin Van Buren blir USA:s 8:e president
F.d. kung Gustav IV Adolf dör i Schweiz 58 år gl
1838 Demonstrationer och kravaller i Stockholm mot judar
Norrmannen Christian Gerhard Ameln startar företaget ABBA
1839 Den första stearinljusfabriken startas av Lars Johan Hierta
1840 De första egentliga frimärkena kommer ut i Storbritannien
1841  Stockstraffet avskaffas
William Henry Harrison blir USA:s 9:e president. Dör efter 1 månad
John Tyler blir USA:s 10 president
Spö- och risstraff som förvandlingsstraff för böter avskaffas
1842  Riksdagen inför obligatorisk skolgång. Varje församling måste ha en folkskola
1843 Det bayerska ölet kommer till Sverige
Adolf Ludvig Ribbing (delaktig i morder på Gustav III) dör i Paris, 78 år gammal
1844  Karl XIV Johan dör av slaganfall och kallbrand, 81 år gl. Oscar I blir ny kung
  Gustaf Erik Pasch uppfinner säkerhetständstickan som blir en världsartikel
  Lustgas används för första gången i narkossyfte
1845  Förbudet mot äktenskap mellan kusiner upphävs
Stortjuven Lasse-Maja dör, 59 år gammal
James Polk blir USA:s 11 president
1846  Skråväsendet avskaffas. Det blir lättare att bedriva handel
Sveriges första gasverk, avsett för gatubelysning, byggs i Göteborg
1847 Den första chokladkakan tillverkas av Joseph Fry i Bristol
Kompositören Felix Mendelssohn-Bartholdy dör 38 år gammal
1848 Jasper Newton Daniel, whiskysorten Jack Daniels uppfinnare, föds i Tennessee
Danska kungen Kristian VIII dör vid 61 års ålder
1849  Säkerhetsnålen patenteras i USA av uppfinnaren Walter Hunt (10 apr)
Zachary Taylor blir USA:s 12 president
Författaren August Strindberg föds i Stockholm
Kompositören och pianisten Frédéric Chopin dör 39 år gammal
1850 Grunden till dagens polis läggs i Stockholm
Millard Fillmore blir USA:s 13:e president
1851 Tidningen New York Times kommer ut för första gången
1852 Henri Becquerel, radioaktivitetens upptäckare föds i Frankrike
1853  Den första svenska telegraflinjen, Stockholm-Uppsala, öppnas för allmän trafik
  Gasbelysning på Stockholms gator införs
 Konstnären Carl Larsson föds i Stockholm
 Franklin Pierce blir USA:s 14:e president
1854  Irländske författaren Oscar Wilde föds i Dublin
Svenska målaren Johan Gustaf Sandberg dör 72 år gammal
1855  Offentliga spö- och risstraff avskaffas
Frimärken på inrikes brev börjar användas
1856  Sveriges första järnväg öppnas mellan Örebro-Ervalla-Nora
Sigmund Freud föds i Österrike (nu Tjeckien)
1857 Militären Robert Baden Powell, scoutrörelsens grundare, föds i London
James Buchanan blir USA:s 15:e president
1858  Husagan avskaffas. En husbonde får inte längre aga sin hustru och anställda
  Ogifta kvinnor över 25 år kan bli myndiga efter domstolsbeslut
 Blivande kungen Gustav V föds på Drottningholms slott den 16 juni
 Författarinnan Selma Lagerlöf föds i Värmland
1859 Oscar I dör av en hjärntumör, 60 år gammal. Sonen Karl XV blir ny kung
Sagoförfattaren Wilhelm Grimm dör 73 år gammal
1860 Författaren och poeten Gustaf Fröding föds i Karlstad
All husbehovsbränning förbjuds helt (igen)
Änkedrottning Désirée dör 83 år gammal
1861 Abraham Lincoln blir USA:s 16:e president
Prins Carl Bernadotte föds den 27 februari
1862 Sockenstämman ersätts med kommunalstämma och kyrkostämma
Järnvägen mellan Stockholm - Göteborg invigs. Resan tar 14 tim
Sveriges blivande drottning Victoria av Baden föds
1863 Världens första tunnelbanelinje öppnas i London (med ångdrivna lok)
Sagoförfattaren Jacob Grimm dör 78 år gammal
1864 Enligt ny lag får självmördare och avrättade nu begravas i "vigd jord"
1865  Svenska röda korset bildas
 Alfred Nobel uppfinner dynamiten
 USA:s president Abraham Lincoln mördas på Fordteatern i Washingotn D.C
 Andrew Johnson blir USA:s 17:e president
1866 Ku Klux Klan bildas i Tennessee, USA
"Sveriges Rikes Ständers Bank" ändrar namn till Sveriges riksbank
1867 Alfred Nobel tar patent på dynamiten
Lindanserskan Elvira Madigan föds
1868 Sveriges första folkhögskola grundas
1869 Uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Dalén föds i Västergötland (AGAfyren)
Ulysses S. Grant blir USA:s 18:e president
1870Författaren Charles Dickens dör 58 år gammal (Oliver Twist)
Författaren Alexandre Dumas d.ä. dör 68 år gammal (De tre musketörerna)
1871 Stor eldsvåda i Chicago lägger 17.450 hus i aska
Svenska drottningen Lovisa dör 42 år gammal
1872 Karl XV dör av tarmtuberkulos, 46 år gammal. Ny kung blir brodern Oscar II
De schweiziska bröderna Cloetta grundar en chokladfabrik i Malmö
1873  Valutaunion bildas mellan Sverige och Danmark, "riksdalern" ersätts av "kronan"
Levi Strauss börjar sälja jeansbyxor i USA
1874 Barnboksförfattaren Elsa Beskow föds i Stockholm
1875 Tändsticksfabriken i Tidaholm fattar eld och 46 unga flickor dör
Danska författaren H.C. Andersen dör 70 år gammal
1876  Konrad Tektor och Gustaf Adolf Hjert blir de sista som avrättas offentligt
Statsministerämbetet införs
Svenska änkedrottningen Josefina dör 69 år gammal
Företaget LM Ericsson grundas av Lars Magnus Ericsson
1877  Telefonen börjar införas i Sverige
Thomas Alva Edison bygger den första "fonografen" dvs. grammofonen
Rutherford B. Hayes blir USA:s 19:e president
1878  Metersystemet införs. Äldre mått som fot och aln tas ur bruk
1879 Albert Einstein föds i Tyskland den 14 mars
1880 Det finns 374 stycken ölbryggerier i landet
1881 Pablo Picasso föds i Malaga i Spanien den 25 oktober
Nattarbete för barn och ungdom förbjuds enlig lag
James A. Garfield blir USA:s 20 president den 4 mars
USA:s president James A. Garfield skjuts den 2 juli och dör 19 sept
Cherster A. Arthur blir USA:s 21:a president
1882 Gustav VI Adolf föds på Stockholms slott den 11 november
Naturforskaren och författaren Charles Darwin dör 73 år gammal
1883 Gustav de Laval startar AB Separator, vilket senare blir Alfa Laval
1884 BRöderna Ivarsson Osby startar världens ledande träleksaksföretag BRIO
1885 Den första lyckade blindtarmsoperationen genomförs. (4 jan)
Grover Cleveland blir USA:s 22:a president
1886 John S. Pemberton uppfinner Coca-cola, som de första 7 åren innehåller kokain
1887 August Strindbergs Hemsöborna kommer ut
Jenny Lind kallad Den svenska näktergalen dör i England 67 år gammal
1888 Jack the Ripper mördar 5 kvinnor i London
Harpo Marx (en av bröderna Marx) föds i New York
1889  Charlie Chaplin föds den 16 april i London
Adolf Hitler föds den 20 april i Österrike
Sveriges socialdemokratiska arbetarparti bildas i Stockholm
Eiffeltornet står klart till världsutställningen i Paris
Första rikstelefonkatalogen i Sverige kom ut. Den innehöll 320 abonnenter
Benjamin Harrison blir USA:s 23:e president
1890  Anna Månsdotter avrättas. Hon blir den sista kvinnan som avrättas i Sverige
Konstnären Vincent van Gogh gör självmord, 37 år gammal
I USA avrättas den första personen i elektriska stolen. (6 aug)
1891  Artur Hazelius grundar Skansen i Stockholm
1892  Svensken Johan Petter Johansson uppfinner skiftnyckeln
1893 Världens första Pariserhjul står klar till världsutställningen i Chicago
Grover Cleveland blir USA:s 24 president. Han var även deras 22:a president
1894  Rudyard Kipling ger ut Djungelboken
1895  Wilhelm Röntgen upptäcker röntgenstrålarna vid ett experiment. (8 nov)
Författaren Viktor Rydberg dör 66 år gammal
1896  Dynamituppfinnaren Alfred Nobel dör den 10 december, 63 år gammal
Sveriges första statsminister, Louis De Geer dör 78 år gammal
1897 Första Penninglotten släpps
Andreé-expeditionen ger sig iväg mot Nordpolen i luftballong
William McKinley blir USA:s 25:e president
1898  Det radioaktiva grundämnet radium upptäcks av Marie och Pierre Curie
Författaren Vilhelm Moberg föds i Småland
Poeten Nils Ferlin föds i Karlstad
1899 Alfred Hitchcock, skräckfilmens mästare föds den 13 augusti
1900-talet
1900 Motorcykelns uppfinnare, tysken Gottlieb Daimler, dör den 6 mars
1901  Allmän värnplikt införs och ersätter det gamla indelningsverket
Kalle Ankas skapare, Walter Elias Disney föds i Chicago
USA:s president William McKinley mördas
Skansens skapare Artur Hazelius dör 67 år gammal
Theodore Roosevelt blir USA:s 26:e president
1902 Henry Ford startar sin bilfabrik i USA
Franska författaren Émile Zola dör 62 år gammal
1903  Henry Ford säljer sin första Ford den 23 juli
Kokainet tas bort ifrån Coca-coladrycken
Målare och konstnären Paul Gauguin dör 54 år gammal
1904 Rysk-japanska kriget startar
1905  Unionen mellan Sverige och Norge upplöses
Författaren Jules Verne dör 77 år gammal
1906 Danska kungen Kristian IX dör 87 år gammal (jan.)
Ett stort jordskalv drabbar San Francisco den 18 april, ca 3 000 dör
Norska författaren Henrik Ibsen dör 78 år gammal (maj)
Morsesignalen SOS etableras som internationellt nödrop. "save our souls"
1907  Oscar II dör, 78 år gammal. Ny kung blir Gustav V
Författaren Astrid Lindgren föds i Småland
1908  FBI (Federal Bureau of Investigation) grundas
1909  Fransmannen Louis Blériot korsar Engelska kanalen med flygplan
Allmän rösträtt för alla män oavsett inkomst/förmögenhet införs
William Howard Taft blir USA:s 27:e president
1910  Det sista dödsstraffet verkställs i Sverige, med giljotin
Norges nationalsångskrivare Björnstjerne Björnson dör i Paris 77 år gammal
Engelska kungen Edward VII dör 68 år gammal (maj)
1911 Flygplan används för första gången till att släppa bomber
Poeten Gustaf Fröding dör i Stockholm, 50 år gammal
Henry David Lee startar sin jeanstillverkning
1912  Titanic sjunker och ca 1522 personer omkommer
Olympiska spelen hålls i Stockholm
August Strindberg dör 63 år gammal
1913  Gideon Sundbäck uppfinner blixtlåset
Uppfinnaren Gustaf De Laval dör 2 februari, 67 år gammal
Woodrow Wilson blir USA:s 28:e president
Änkedrottning Sofia av Nassau dör 30 december, 77 år gammal
1914  Skotten i Sarajevo den 28 juni utlöser första världskriget
Motbokstvång börjar att införas
1915 Ku Klux Klan, som upplöstes på 1870-talet, återbildas
1916 Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm är färdigbyggt
Ransonering av livsmedel införs
1917 AB Vin & Spritcentralen bildas
Ryska revolutionen bryter ut
Starkölet förbjuds
1918  Rysslands sista tsar Nikolaj II avrättas tillsammans med sin familj (16 juli)
Spanska sjukan bryter ut i Sverige
Första världskriget slutar (11 nov)
John Bauer omkommer när båten Per Brahe förliser på Vättern (20 nov)
1919 Konstnären Carl Larsson dör 65 år gammal (jan.)
Åtta timmars arbetsdag lagstadgas
Mors dag firas för första gången i Sverige
Konstnären Pierre Auguste Renoir dör 78 år gammal (dec.)
1920 Ny äktenskapslag gör makarna jämställda inför lagen
Konstnären Anders Zorn dör 60 år gammal
1921  Det allra första riksdagsvalet där såväl män som kvinnor har rösträtt
Warren G. Harding blir USA:s 29:e president
1922  Carl Munter och Baltzar von Platen uppfinner kylskåpet
Vasaloppet grundas
Telefonens uppfinnare Alexander Graham Bell dör 75 år gammal
1923  Röntgenstrålarnas uppfinnare, Wilhelm Conrad Röntgen dör, 77 år gammal
Ön Honshu (japan) drabbas av jordbävning. ca 150 000 personer dog
USA:s president Warren G. Harding dör, Calvin Coolidge blir ny president
1924 Gee John blir den första att avrättas i gaskammare i Nevada, USA. (8 feb)
Världens första TV-sändning genomförs av John Baird i England
1925 Hjalmar Branting, f.d. statsminister dör, 64 år gammal
1926 Första elektriska tåget sätts in i trafik mellan Stockholm - Göteborg
Målare och konstnären Claude Monet dör 86 år gammal (5 dec.)
LM Ericssons grundare, Lars Magnus Ericsson dör 80 år gammal (17 dec.)
1927 Charles Lindbergh blir den förste att flyga över Atlanten
Första serietillverkade Volvobilen rullar ut från fabriken
1928  Skotten Alexander Fleming upptäcker penicillinet
Första tecknade filmen med ljud visas i USA. Musse Pigg var en som var med
Första TV-bilderna sänds över Atlanten
1929 Ljudfilmen har svensk premiär i Stockholm
Herbert C. Hoover blir USA:s 31:e president
1930 Sverige har 6 142 191 invånare
Sveriges drottning Victoria dör 67 år gammal
Kvarlevorna efter Andreé-expeditionens deltagare hittas på Vitön, efter 33 år
1931 Uppfinnaren Thomas Alva Edison dör i USA, 84 år gammal
Nobelpristagaren och skalden Erik Axel Karlfeldt dör 66 år gammal
1932 Franklin D Roosevelt blir USA:s 32 president
1933  Adolf Hitler blir tysk rikskansler
1934 Kalle Anka dyker upp för första gången den 9 juni
1935  Elvis Presley föds den 8 januari
1936  "Djungelbokens" författare, Rudyard Kipling, dör 70 år gammal
Adolf Hitler lanserar den första Wolksvagen, för att stärka den tyska ekonomin
BBC i England börjar sända regelbundna TV-sändningar
1937 Beslut tas om införandet av 7-årig skola
Uppfinnaren och Nobelpristagaren Gustaf Dalén dör 68 år gammal
Tyska luftskeppet Hindenburg fattar eld och 35 personer omkommer
Världens första tecknade långfilm "Snövit och de sju dvärgarna" har premiär
1938 Kristallnatte" inleder Tysklands hetsjakt på judar
Ny semesterlag införs vilket ger 2 veckors betald semester
1939 Andra världskriget startar 3 september
Läkare, neurolog och författare Sigmund Freud dör 83 år gammal
1940  Selma Lagerlöf dör 81 år gammal
John Lennon föds den 9 okt
1941  Tyskland anfaller Sovjetunionen (juni)
Japanerna bombar Pearl Harbor. (7 dec)
USA, England och Australien förklarar krig mot Japan. (8 dec)
1942 Astrid Lindgrens Pippi Långstrump kommer ut
1943 Pentagon i Washington, USA, invigs den 15 januari
1944 Illustratör och konstnären Jenny Nyström dör, 91 år gammal (jan.)
Den Norska konstnären Edvard Munch dör, 80 år gammal (jan.)
Hitlers V-1-raketer bombar London (juni)
Paris befrias från tyskarna den 25 augusti
Tidningen Expressen börjar säljas
1945 Harry S. Truman blir USA:s 33:e president den 12 april
Adolf Hitler begår självmord den 30 april, 56 år gammal
Världens första atombomber fälls över Hiroshima (6 aug) och Nagasaki (9 aug)
Andra världskriget slutar den 2 september, sedan Japan kapitulerat
Förenta nationerna (FN) bildas av andra världkrigets segrare (24 oktober)
1946  Carl XVI Gustaf föds den 30 april
1947  Arvprins Gustaf Adolf Bernadotte omkommer i en flygolycka, 26 jan
Maffiakungen Alphonse "Al" Capone dör i Miami, 48 år gammal
"Målarprinsen" Eugen Bernadotte dör 82 år gammal
1948  FN antar deklarationen om mänskliga rättigheter
Israel deklareras som oberoende stat
1949 Första grammofonskivorna i vinyl går att köpa
1950  Koreakriget startar
Kung Gustav V dör, 92 år gammal. Han efterträds av Gustav VI Adolf
1951 Svensk DC-3:a skjuts ner av sovjetiskt flyg öster om Gotska Sandön. (13 jun)
1952  Fullständig religionsfrihet införs
1953 Dwight D. Eisenhower blir USA:s 34:e president
Dag Hammarskjöld (1905-1961) blir FN:s generalsekreterare i april
Koreakriget slutar den 27 juli
Coca-cola lanseras för första gången i Sverige
1954 Målare och skulptör Henri Matisse avlider, 84 år gammal
1955 Snillet Albert Einstein dör i Amerika, 76 år gammal
Det 38 år långa starkölsförbudet hävs
Motboken avskaffas
Alexander Fleming, penicillinet upptäckare, dör 73 år gammal
1956 Hårddisken uppfinns av IBM
1957 Hunden Laika sänds upp i rymden i Sputnik 2. (3 nov)
Vietnamkriget startar
Sveriges Radio/TV börjar sända regelbundna TV-sändningar
1958 Den sista "stenkakan" (grammofonskivan) ges ut i Sverige
Aktuellt börjar visas
1959  Allmän tilläggspension (ATP) införs
Den första obemannade rymdfarkosten landar på månen (14 sep)
1960  SS-officeren Adolf Eichmann tas tillfånga i Argentina den 11 maj
1961  Berlinmuren uppförs
Ryssen Jurij Gagarin blir den första människan i rymden (april)
Dag Hammarskjöld omkommer under oklara omständigheter i en flygolycka
John F. Kennedy blir USA:s 35 president
1962 Marilyn Monroe hittas död den 5 augusti, 36 år gammal
Ny lag om 9-årig grundskola grundas
1963 USA:s president John F. Kennedy (46) mördas 22/11 i Dallas, Texas
Lyndon B. Johnson blir USA:s 36:e president
1964 ANC-ledaren Nelson Mandela döms till livstids fängelse
1965 Winston Churchill dör, 90 år gammal
Befrielsekämpen Malcolm X mördas den 21 februari
Stan Laurel, Halvan i Helan och Halvan, dör 75 år gammal
1966  Walt Disney, skaparen av bla. Kalle Anka, dör 65 år gammal
1967  Christian Barnard genomför det första hjärtbytet
Högertrafik genomförs den 3 september
1968  Richard Nixon blir president i USA
Martin Luther King mördas i Memphis, USA, 39 år gammal
1969  Neil Armstrong och Buzz Aldrin blir de första människorna på månen
Sverige får 2 TV-kanaler
Richard Nixon blir USA:s 37:e president
1970 TV börjar sända i färg
1971 Demonstranter i Kungsträdgården hindrar att almarna där fälls
1972 Ölandsbron invigs
1973 Gustav VI Adolf dör 90 år och 10 månader gammal
Carl XVI Gustaf blir kung, 27 år gammal
Författaren Vilhelm Moberg dör, nästan 75 år gammal
1974  ABBA segrar i schlagerfestivalen med Waterloo
USA:s president Richard Nixon avgår efter Watergate-skandalen
Gerald Ford blir utsedd till USA:s 38:e president, ej vald
1975 Spaniens statschef Francisco Franco dör den 20 november
Vietnamkriget slutar efter 18 år
1976 Pensionsåldern sänks från 67 till 65 år
1977 Elvis Presley dör den 16 augusti i Memphis, 42 år gammal
Charlie Chaplin dör den 25 december i Schweiz, 88 år gammal
Jimmy Carter blir USA:s 39 president
1978 Racerföraren Ronnie Peterson omkommer i en Formel 1 tävling, 34 år gammal
Över 900 st. begår kollektivt självmord i Guyana, med Jim Jones i spetsen
1979 Ny lag träder ikraft som kriminaliserar aga av barn
1980  Alfred Hitchcock dör, 80 år gammal
John Lennon blir mördad den 8 december i New York, 40 år gammal
1981 En sovjetisk ubåt U 137 går på grund i Karlskrona skärgård
Ronald Reagan blir USA:s 40:e president
1982 Skådespelaren Ingrid Bergman dör i London på sin 67-årsdag
Steven Spielbergs film E.T. har premiär i Sverige
1983 Det beslutas att Sveriges officiella nationaldag skall vara den 6 juni
1984 Bröderna Herrey segrar i Schlagerfestivalen med Diggi-lo-diggi-ley
1985 5- och 25-öringarna tas bort som betalningsmedel
1986  Statsminister Olof Palme mördas den 28 februari, 59 år gammal
Kärnkraftverket i Tjernobyl havererar
1987 Ny 100-lapp med Carl von Linné kommer ut
Trubaduren Cornelis Vreeswijk dör, 50 år gammal
1988  Ett fullsatt Pan Am-plan sprängs över Lockerbie och 270 personer dör
1989  Berlinmuren rivs
George Bush blir USA:s 41:a president
1990  ANC-ledaren Nelson Mandela släpps efter 27 år i fängelse
1991 USA inledde "operation Ökenstorm" mot Irak
1992 Gunnar Sträng, socialdemokratisk politiker dör, 85 år gammal
1993 Ett Jasplan störtar i Stockholm under vattenfestivalen
William Jefferson Clinton blir USA:s 42:a president
1994  Estonia sjunker och minst 852 personer omkommer
1995 En bilbomb dödar 168 personer i ett köpcenter i Oklahoma City, USA
1996 Sista avrättningen genom hängning sker i USA den 25 januari
Göran Persson blir ny statsminister efter Ingvar Carlsson
Ny 50-lapp med Jenny Lind som motiv kommer ut
1997 39 st i Sekten Heaven´s Gate begår kollektivt självmord
Emils pappa dvs. Allan Edwall, dör 72 år gammal
Prinsessan Diana av Wales omkommer i en bilolycka
1998 EU beslutar att införa euro som en gemensam valuta
Vid en brand i en festlokal i Göteborg omkommer 63 ungdomar
1999 Sista avrättningen genom gaskammare sker i USA
Världens befolkning passerar 6 miljarder den 12 oktober