Erik av Pommern Erik av Pommern Kristoger av Bayern Karl Knutsson Bonde Sten Sture
Sten Sture d.ä. Svante Nilsson (Sture) (riksföreståndare 1504-1511) Sten Sture d.y. (riksföreståndare 1512-1520) Kristian II (regent 1520-1521) Gustav Vasa (regent (1521) 1523-1560) Erik XIV (regent 1560-1568) Johan III (regent 1568-1592) Sigismund III (regent 1592-1599) Befrielsekriget 1521-1523 Grevefejden 1534-1536 Stora ryska kriget 1554-1557 Nordiska sjuårskriget 1563-1570 1:a Polska kriget 1563-1568 25-årskriget mot Ryssland 1570-1595 Dackefejden 1542-1543 Stockholms blodbad 1520 Klockupproret 1531-1533 Ronneby blodbad 1564 Sturemorden 1567 Kalmar slott Klädstil 1550-talet Äldre Vasatiden - reformationstiden (cirka 1521-1611) 1526 1541 - den första fullständiga bibeln på svenska 1544 - På riksdagen i Västerås beslutas det att Sverige skall bli ett ärftligt kungariket 1582 - Hudiksvall grundas av Johan III 1583 - Mariestad grundas efter Maria av Pfalz - läs mer 1571 1584 - Karlstad grundas av hertig Karl (Karl IX) Kalmar slott
regalskeppet Vasa sjunker 1628 Karl IX (regent 1599-1611) Gustav II Adolf (regent 1611-1632) Kristina (regent 1632-1654) Karl X Gustav (regent 1654-1660) Karl XI (regent 1660-1697) Kriget mot Sigismund 1598-1599 2:a Polska kriget 1600-1629 De la Gardieska fälttåget 1609-1610 Ingermanländska kriget 1610-1617 Kalmarkriget 1611-1613 Trettioåriga kriget 1618-1648 Torstenssons krig 1643-1645 Karl X Gustavs polska krig 1655-1660 Karl X Gustavs ryska krig 1656-1661 Karl X Gustavs 1:a danska krig 1657-1658 Karl X Gustavs 2:a danska krig 1658-1660 Karl IX:s krig 1674-1679 Häxprocesserna i Europa och Sverige Snapphanetiden Linköpings blodbad Klädstil 1680-talet  ldre Vasatiden - reformationstiden (cirka 1521-1611) Stormaktstiden (cirka 1611-1718) 1621 1622 Läs om Kristian IV 1632 - Gustav II Adolf stupar Läs om Per Brahe 1668 1676 1697
Karl XII (regent 1697-1718) Ulrika Eleonora (regent 1719-1720) Fredrik I (regent 1676-1751) Adolf Fredrik (regent 1751-1771) Gustav III (regent 1771-1792) Stora nordiska kriget 1700-1721 Hattarnas ryska krig 1741-1743 Pommerska kriget 1757-1762 Gustav III:s ryska krig 1788-1790 1772 - Gustav III:s statskupp Franska revolutionen 1789-1799 Frihetstiden 1719-1772 Stormaktstiden 1611-1718 Gustavianska tiden 1772-1809 Pesten härjar 1710-1713 Klädstil 1750-talet Klädstil 1780-talet 1726 1734 1739 dalsupproret 1743 1719 läs mer läs mer 1753 - tideräkningen ändras från julianska till gregorianska kalendern 1752 - serafimerlasarettet uppförs på Kungsholmen
Gustav IV Adolf (regent 1792-1809) Karl XIII (regent 1809-1818) Karl XIV Johan (regent 1818-1844) Oscar I (regent 1844-1859) Karl XV (regent 1859-1872) Oscar II (svensk regent 1872-1907 Norsk regent 1872-1905) 1850-talets mode Mode på 1830-talet 1:a Napoleonkriget (1805-1810) Finska kriget 1808-1809 Engelska kriget 1810-1812 1814 - Fälttåget mot Norge 2:a Napoleonkriget 1813-1814 Finska kriget - Sverige förlorar Finland 1809 Gustavianska tiden 1772-1809 Läs om Baltzar von Platen 1855 1855 1856 1858 1859 1846 1853 1842 1841 1877 1866 Anna Månsdotter hette hon... läs om skansens skapare Artur Hazelius 1803 1889
1905 - Sverige förlorar Norge i unionsupplösningen Johan Alfred Andersson-Ander hette han...