Sveriges fältmarskalker 1609-1824

Fältmarskalk var titeln för den arméofficerare som hade den högsta graden. I Sverige har totalt 77 fältmarskalker utsetts, från slutet av 1500-talet till 1824. Personerna som inte har en egen sida har jag lagt in lite extra info på men det är inte på något sätt heltäckande utan jag har endast tagit med några händelser på varje person.
Jacob

De la Gardie

1583-1652
* Född i Reval (nu Tallinn)
* Fången i Polen 1601-1606
* Fältmarskalk 1609 (26 år gammal)
* Grundade slotten Makalös och Ulriksdal
* Greve till Läckö slott

* Läs mer

Evert

Horn af Kanckas
1585-1615
* Född 11 januari 1585 på Hapsals slott, Estland
* En av Jakob De la Gardies underbefälhavare 1608
* Var med i Ryska kriget från 1609
* Deltog i slaget vid Novgorod 1611
* Ståthållare i Narva, Ivangorod, Jama, Koporje 1613
* Fältmarskalk 23 juli 1613 (28 år gammal)
* Skjuten till döds 30 juli 1615 vid Pskov, Ryssland (30 år)
* Begravd i Åbo domkyrka 25 februari 1616

Jesper

Mattsson Krus
1576-1622
* Lagman i norra Finlands lagsaga 1606
* Överste för finska krigsfolket 1608
* Fältmarskalk 22 juni 1615 (39 år gammal)
* Riksskattmästare 22 juni 1615
* Slagen till riddare vid Gustav II Adolfs kröning 1617
* Guvernör över Riga stad, slott och län 1621
* Dog 1 november 1622 i Finland av vattusot (46 år)
* Begravd 17 januari 1624 i Storkyrkan i Stockholm

Karl

Karlsson Gyllenhielm

1574-1650
* Utomäktenskaplig son till Karl IX
* Satt tolv år som krigsfånge i Polen (1601-1613)
* Fältmarskalk 18 juni 1616 (42 år gammal)

* Läs mer

Herman

Wrangel

158(4)-1643
* Född i Livland
* Fältmarskalk 1621 (ca 37 år gammal)
* Förlänades med "gamla" Skokloster slott
* Generalguvernör i Livland 1643

* Läs mer

Gustaf

Horn

1592-1657
* Föddes på Örbyhus slott
* Fältmarskalk 20 april 1628 (36 år gammal)
* Högste befälhavare i Livland 20 april 1628
* Kommenderade trupperna i Pommern maj 1631
* Grundade Häringe slott

* Läs mer

Åke

Tott
1598-1640
* Född i juni 1598 på Gerknäs, Finland
* Barnbarn till Erik XIV
* Överste för ett eget värvat finskt ryttarregemente
* Riksråd och general vid kavalleriet 1630
* Deltog i slaget vid Breitenfeld 1631 (30-åriga kriget)
* Fältmarskalk 1631 (33 år gammal)
* Död i Finland den 15 juli 1640, 42 år gammal
* Begravd i Åbo domkyrka

Dodo

von Knyphausen
1583-1636
* Född i Ostfriesland, Tyskland
* Riksherre till Innhausen och Knyphausen
* Var i dansk och engelsk krigstjänst
* Deltog i Gustav Adolfs tyska fälttåg
* Tillfångatagen först av Wallenstein, sen av Tilly
* Fältmarskalk 1633 (50 år gammal)
* Stupade i januari 1636 i Haselünne, Tyskland (52 år)

Johan

Banér

1596-1641
* Född på Djursholm 23 juni 1596
* Deltog i Rigas belägring 1621
* Slagen till riddare 1625
* Fältmarskalk 1634 (38 år gammal)
* Död i Halberstadt, Tyskland 10 maj 1641
* Begravd i Riddarholmskyrkan, Stockholm

* Läs mer

Alexander

Leslie av Balgonie
1582-1661
* Kommendant i Stralsund 1632
* Generalkommendant över armén i Westfalen 1636
* I svensk tjänst 1608-1638
* Fältmarskalk 1636 (54 år gammal)
* ÖB för skotska covenantarmén 1639
* Ståthållare på Edinburghs fästning 1641
* Earl of Leven och Lord Balgonie 1641
* Död 4 april 1661 på Balgonie, Fife, Skottland (ca 80 år)

Lennart

Torstensson

1603-1651
* Fältmarskalk 1641 (38 år gammal)

* Läs mer

Carl Gustav

Wrangel

1613-1676
* Fältmarskalk 1646 (33 år gammal)
* Uppförde Skokloster slott
* Byggde Wrangelska palatset i Stockholm

* Läs mer

Lars

Nilsson Kagg
1595-1661
* Deltog i fälttåget mot Ryssland 1614-1615
* Vid Moritz av Oraniens regemente 1616-1619
* Överstelöjtnant 1622
* Kommendant i Dirschau 1626
* Överste för Jönköpings infanteri 1628-1633
* Generalmajor över hela armén 1643
* Fältmarskalk 1648 (53 år gammal)
* Död i Stockholm 19 november 1661 (66 år gammal)

Arvid

Wittenberg
1606-1657
* Född i Borgå socken i Finland 1606
* Kapten 1629
* Ledde de finska trupperna vid slaget vid Hameln 1633
* Bidrog till segern i Chemnitz, Tyskland 1639
* General av kavalleriet 1645
* Befälhavare under Karl X Gustavs polska krig 1655-1660
* Fältmarskalk 1655 (49 år gammal)
* Dog i fångenskap i Zamos, Polen, 1657 (51 år gammal)

Gustaf Adolf

Lewenhaupt
1619-1656
* Ägde Gräfsnäs slott i Västergötland
* I Holländsk tjänst 1637-1640
* Överste för ett tyskt regemente till fot 1643
* Befälhavare över trupperna i Westfalen 1647
* Fältmarskalk 14 april 1655 (35 år gammal)
* Befälhavare under Karl X Gustavs ryska krig 1656-1661
* Högsta befälhavare över armén i Finland 5 juli 1656
* Död 29 nov 1656 i fältlägret i Rautus, Finland (36 år)

Hans Christoff

von Königsmarck
1605-1663
* Född i Kötzlin, Brandenburg 12 december 1605
* I kejserlig krigstjänst 1620-1630
* Generallöjtnant i svensk tjänst 1645
* Guvernör över Bremen-Verden 18 juni 1645
* Deltog i 30-åriga kriget, Torstenssons krig,
   polska kriget och första bremiska kriget
* Fältmarskalk 14 april 1655 (49 år gammal)
* Död i Stockholm 20 februari 1663 (57 år)

Gustaf Otto
Gustaf Otto
Stenbock

1614-1685
* Född i Torpa stenhus
* Fältmarskalk 1656 (42 år gammal)

* Läs mer

Axel

Lillie
1603-1662
* Född 23 juli 1603 på Berga, Högsby socken, Kalmar
* Kammardräng hos Gustav II Adolf 1619
* Överstelöjtnant vid Närkes & Värmlands regemente 1628
* Kommendant i Spandau 1631 och Würzburg 1634
* Guvernör över hela Pommern 1643
* Fältmarskalk 20 februari 1657 (53 år gammal)
* Herre till Löfstad slott
* Död på Löfstad slott 20 december 1662 (59 år gammal)

Robert

Douglas
1611-1662
* Född 17 mars 1611 på Standingstone, Skottland
* Kapten vid hertig Wilhelms av Sachsen-Weimar 1633
* Under Johan Banérs befäl 1635
* Friherre & krigsråd 1651, riksstallmästare & greve 1654
* Fältmarskalk 13 maj 1657 (46 år gammal)
* Överbefälhavare i Estland och Livland 1658
* Grundade Stjärnorps slott
* Död i Stockholm 28 maj 1662 (51 år gammal)

Gustaf

Evertsson Horn
1614-1666
* Kapten 1635, överste 1640
* Generalmajor av kavalleriet 1647
* Generallöjtnant 1652, riksråd 1653
* Generalguvernör i Ingermanland och Keksholms län 1654
* General 1656, rikstygmästare 1658
* Fältmarskalk 1663 (48 år gammal)
* Generalguvernör i Bremen och Verden 1663
* Död 1666 i Stade, Tyskland (51 år gammal)

Gustaf

(Persson) Banér
1618-1689
* Herre till bl.a. Ekenäs, Tuna, Mosstena, Årby och Farsta
* Landshövding på Gotland 1648-1650, Uppland 1654-1657
* Krigsråd 1651, riksråd 1652, general av kavalleriet 1658
* Häradshövding över Vadsbo härad 1663
* Fältmarskalk 13 mars 1663 (44 år gammal)
* Generalguvernör över Skåne, Halland och Blekinge 1664
* Häradshövding över Ydre, Kinda, Bankekinds och
   Göstrings härad 1665

Lorentz

von der Linde
1610-1670
* Född i Stockholm 20 juli 1610
* Generalmajor av infanteriet, kommendant i Stade 1647
* Krigsråd 1651, friherre och riksråd 1653
* General av intanteriet 1655
* Fältmarskalklöjtnant 1658
* Fältmarskalk 26 juli 1665 (55 år gammal)
* Död i Stockholm 25 juni 1670 (59 år)

Claes

Åkesson Tott
1630-1674
* Kammarherre och chef för gardet 1653
* Riksråd, kansliråd samt riksstallmästare 1654
* Deltog i Köpenhamns belägring 1659
* Ambassadör i Paris 1661-1662
* Överståthållare i Stockholm 1664
* Fältmarskalk 1665 (35 år gammal)
* Generalguvernör i Livland 1665-1672
* Död den 15 juli 1674 i Paris (43 år gammal)

Henrik

Horn
1618-1693
* Ryttmästare vid Upplands kavalleriregemente 1640
* Chef för armén i Finland 1657 och 1665
* Riksråd och hovrättsråd 1660
* Fältmarskalk 27 juli 1665 (47 år gammal)
* Generalguvernör i Bremen-Verden 1666 och 1680
* Generalguvernör i Finland 1674
* ÖB för flottan 1677 och amiralgeneral samma år
* Död 22 februari 1693 i Stade, Tyskland (74 år)

Carl Mauritz

Lewenhaupt
1620-1666
* Ryttmästare och chef för Gustav Horns livkompani 1644
* Överste för svenska & finska adelsfanan 1645
* Generalmajor av kavalleriet 1651
* Befälhavare över expeditionen mot Norge 1660
* Generalguvernör över Finland 1664
* Fältmarskalk 25 juli 1665 (45 år gammal)
* Dog efter tre dagars "häftig feber" (46 år gammal)
* Ligger begravd i Riddarholmskyrkan, Stockholm

Christoff

Delphicus Dohna
1628-1668
* Född 4 juni 1628 i Delft, Nederländerna
* Kammarherre hos drottning Kristina 1653
* Överbefälhavare i Danziger Haupt 1656
* Generallöjtnant av infanteriet 1656
* Guvernör i hertigdömet Bremen 1658
* Fältmarskalk 20 oktober 1666 (38 år gammal)
* Död i London 21 maj 1668 (39 år gammal)
* Ligger begravd i Uppsala domkyrka

Simon

Grundel-Helmfeldt
1617-1677
* Deltog i slaget vid Leipzig 1642
* Generaladjutant hos Lennart Torstensson 1644
* Deltog i slaget vid Jankov (Böhmen) 1645
* Överste för ett dragonregemente 1646
* Generalguvernör i Narva & Ingermanland 1659-1664
* Fältmarskalk 26 augusti 1668 (50 år gammal)
* Fältmarskalk över militen i tyska provinserna 1673
* Stupade 14 juli 1677 i slaget vid Landskrona (59 år)

Krister

Horn
1622-1692
* Överstelöjtnant vid ett utländskt regemente 1649
* Guvernör i Riga 1654-1656
* Generalguvernör i Ingermanland & Kexholms län 1657
* Riksråd 1660, hovrättsråd i Svea hovrätt 1661
* Lagman över Karelen 1669
* Fältmarskalk 18 december 1672 (50 år gammal)
* Lagman över Värmland 1674
* Generalguvernör över livland 1674-1686

Conrad

Mardefeldt
16(10)-1688
* Volontär vid svenska armén i Preussen 1628
* Ingenjör vid huvudarmén 1634
* Deltog vid slaget i Wittstock 1636
* Generalkvartermästare i fält 1655
* Rekognoscerade vägar och anlade befästa läger
* Guvernör i Wismar 1657 och 1664
* Guvernör i Pommern 1668-1672
* Fältmarskalk 18 maj 1675

Fabian

von Fersen
1626-1677
* Född 7 februari 1626 i Reval (Tallinn)
* Hovjunkare hos drottning Kristina 1640
* Överkommendant i Stralsund 1659-1662
* Chef för infanteriet i Östersjöprovinserna 1666
* Generallöjtnant 1666, general 1674, krigsråd 1675
* Fältmarskalk 6 oktober 1675 (49 år gammal)
* Överbefälhavare i Skåne, Halland och Blekinge 1675
* Gatan Fersens väg i Malmö är uppkallad efter Fabian

Otto Wilhelm

von Königsmarck
1639-1688
* Född 5 januari 1639 i Minden, Westfalen, Tyskland
* Överste för livgardet till häst 1667
* Svensk ambassadör i Frankrike 1671-1674
* Fältmarskalk 13 oktober 1675 (36 år gammal)
* Befälhavare över militen i Pommern 1675
* Generalguvernör i Pommern, Rügen & Wismar 1679
* Dog av pesten 1688 på ett skepp utanför Grekland (49)
* Begravd i S:ta Maria kyrka i Stade, Tyskland

Bengt

Horn
1623-1678
* Född 10 november 1623 i Vikhus, Västmanland
* Major vid Gustav Otto Stenbocks regemente 1648
* Guvernör över Halland 1654 och Estland 1656
* Utsedd till förhandlare med Ryssland 1658
* Fredsförhandlare vid freden i Kardis 1661
* President i Svea hovrätt 1674
* Fältmarskalk 3 augusti 1677 (53 år gammal)
* Död i Riga 7 februari 1678 (54)

Rutger

von Ascheberg

1621-1693
* Född i Kurland (nu Lettland)
* Deltog under Wrangel i bajerska fälttågen 1646 & 1648
* Fältmarskalk 10 november 1678 (57 år gammal)
* Generalguvernör över Skåne, Halland & Blekinge 1680

* Läs mer

Nils

Bielke

1644-1716
* Fredsförhandlare vid freden i S:t Germain 1679
* Fältmarskalk 1690 (46 år gammal)

* Läs mer

Göran

Sperling
1630-1691
* Född 6 december 1630 på Rådmansö, Roslagen
* Kapten vid dragonerna 1655, överstelöjtnant 1658
* Generalmajor av intanteriet 1676
* Landshövding i Halland 1676
* Deltog i slaget vid Landskrona 1677
* Guvernör över hela Norrland
* Fältmarskalk 1690 (60 år gammal)
* Död i Narva 22 september 1691 (60 år)

Jacob Johan

Hastfer
1647-1695
* Född 11 december 1647 i Reval (Tallinn)
* Hovjunkare 1669-1674
* Fänrik vid livgardet 1671, löjtnant 1672
* Major vid skeppsflottan 1675
* Överstelöjtnant vid livgardet 1676
* Guvernör över Livland och Riga 1686
* Fältmarskalk 1 juni 1690 (42 år gammal)
* Död på julafton 1695 i Riga (48 år)

Erik

Dahlbergh

1625-1703
* Fältmarskalk 1693 (68 år gammal)

* Läs mer

Axel

Wachtmeister

1643-1699
* Deltog i slaget vid Landskrona sommaren 1677
* Fältmarskalk 1693 (50 år gammal)
* Greve av Mälsåker

* Läs mer

Otto Wilhelm

von Fersen
1623-1703
* Född i Reval (Tallinn)
* Deltog i kriget mot Danmark 1643-1645
* Tjänstgjorde vid svenska armén i Tyskland 1645-1648
* Blev svårt sårad vid kriget i Polen 1655
* Deltog i stormningen av Frederiksodde 24 oktober 1657
* Deltog i kriget mot Danmark 1675-1676
* Dansk krigsfånge 1676-1677
* Fältmarskalk 1693 (70 år gammal)

Jürgen

Mellin
1633-1713
* Deltog i belägringarna av Kraków 1655, Marienburg
   1656, slaget vi Warszawa 1656, tåget över Bält 1658,
   stormningen av Köpenhamn 1659
* Överste 1675
* Guvernör i Wismar 1693
* Fältmarskalk 1696 (63 år gammal)
* Generalguvernör i Pommern 1698-1711

Carl Gustaf

Rehnskiöld

1651-1722
* Fältmarskalk 1706 (55 år gammal)
* Deltog i stora nordiska kriget

* Läs mer

Nils

Gyllenstierna
1648-1720
* Född i Wismar 13 oktober 1648
* Kapten vid greve Dohnas regemente 1668
* Överstelöjtnant vid prästdragonerna i Sverige 1676
* Överste för eget regemente till häst 1677
* Generalguvernör i Bremen & Verden 1698
* Befälhavare över alla svenska trupper i Tyskland 1699
* Fältmarskalk 30 november 1709 (61 år gammal)
* Överbefälhavare över trupperna i Skåne 1714

Magnus

Stenbock

1663-1717
* Fältmarskalk 1712 (49 år gammal)

* Läs mer

Carl Gustaf

Mörner
1658-1721
* Deltog i skånska kriget 1675-1679
* Löjtnant vid drottningens livregemente till häst 1676
* Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1677
* I fransk krigstjänst 1691-1692
* Överste för Östgöta kavalleriregemente 1695-1704
* General av kavalleriet 1711
* Fältmarskalk 1 januari 1717 (59 år gammal)
* Död 27 oktober 1721 i Jönköping (63 år)

Carl Gustaf

Dücker
1663-1732
* Född 1663 i Livland
* Fänrik vid Fürstenbergs regemente i fransk tjänst 1688
* Deltog i fälttågen i Katalonien 1690, Piemont 1690-1696
   och Flandern 1697
* Överkommendant i Wismar 1715
* Fältmarskalk 19 juni 1719 (56 år gammal)
* Arrenderade Läckö slott från 1719
* Begravd i Wasaborgska gravkoret i Riddarholmskyrkan

Erik

(Axelsson) Sparre
1665-1726
* Kapten i fransk krigstjänst 1688
* Deltog i flera fälttåg i Italien
* Överste 1694. Brigadier vid Royal Suédois 1701
* Generallöjtnant i franska armén 1707
* Generallöjtnant av infanteriet 1717
* Riksråd och kansliråd 1718
* Fältmarskalk 1719 (54 år gammal)
* Död i Stockholm 4 augusti 1726 (61 år)

Gustaf Adam

Taube
1673-1732
* Deltog i Pfalziska kriget från 1693
* Generaladjutant vid kavalleriet 1700
* Överste för ett eget värvat dragonregemente 1703
* Deltog i slaget vid Poltava där han tillfångatogs
* Generalmajor samt deltog i slaget vid Helsingborg 1710
* Överståthållare i Stockholm samt general 1716
* Fältmarskalk 1719 (46 år gammal)
* Död i Stockholm 14 oktober 1732 (58 år)

Carl Gustaf

Örnestedt
1669-1742
* Född 16 december 1669, troligen på Skottorp
* Deltog i fälttågen i Polen
* Överste 1704, generallöjtnant 1712, general 1716
* Sårades i slaget vid Poltava 1709
* Var med i fälttåget mot Norge 1718
* Fältmarskalk 1719 (50 år gammal)
* Död på Skottorp 16 mars 1742 (72 år)
* Ligger begravd i Skummeslövs kyrka, Halland

Axel

(Axelsson) Sparre
1652-1728
* Född i Visby 9 januari 1652
* Fänrik vid ett tyskt regemente i Holland 1672
* Kapten vid ett svenskt regemente i Stade 1674
* Överste vid Västmanlands regemente 1699
* Deltog i slaget vid Düna 1701 och Kliszów 1702
* Generalmajor 1705, generallöjtnant 1710, general 1713
* Fältmarskalk 1721 (69 år gammal)
* Död i Brokind, Östergötland 31 maj 1728 (76 år)

Berndt Otto

Stackelberg
1662-1734
* Född i Livland 14 maj 1662
* Far till fältmarskalk Bernhard Otto Stackelberg
* Överste för Björneborgs regemente 1702
* Tillfångatagen i Poltava 1709 - fri 1721 (efter 12 år)
* Generallöjtnant 1722. Chef för Åbo regemente
* Överbefälhavare över trupperna i Finland 1727
* Fältmarskalk 1727 (65 år gammal)
* Död 29 augusti 1734 i Åbo (72 år)

Göran

Silfverhielm
1681-1737
* Volontär vid livgardet 1696
* Eskorterade Karl XII till Turkiet
* Deltog i Kalabaliken i Bender 1713
* Tillfångatagen och sårda av danskarna vid Stralsund
* Deltog i fälttåget i Norge 1718
* Generallöjtnant 1719, general av kavalleriet 1728
* Fältmarskalk 1734 (53 år gammal)
* Död 7 januari 1737 (55 år)

Hugo Johan

Hamilton
ca 1668-1748
* Var i franska armén samt i holländska armén
* Löjtnant vid livgardet 1692
* Deltog i slagen vid Kliszów 1702 och Fraustadt 1706
* Generalmajor & chef för Östgöta kavalleri 1708
* Deltog i slaget vid Poltava 1709
* I rysk fångenskap 1709-1720
* Generallöjtnant 1720, general 1722
* Fältmarskalk 16 december 1734

Johan Christoffer

von Düring
1695-1759
* Född i Horneburg, Bremen (troligen 1695)
* Kornett i ett holsteinskt dragonregemente i Holland 1703
* Överstelöjtnant i svensk tjänst 1714, överste 1715
* Svensk adelsman och friherre 1719
* Generalmajor 1730, general 1743
* Fältmarskalk 16 april 1751
* Överståthållare i Stockholm 1753
* Död 5 januari 1759 i Stockholm (ca 64 år)

Matthias Alexander

von Ungern-Sternberg
1689-1763
* Volontär 1704, arklimästare vid amiralitetet 1705
* Deltog i spanska tronföljdskriget 1706
* Deltog som frivillig i slaget vid Helsingborg 1710
* Överstelöjtnant vid livregementet till häst 1731
* Överste 1743, chef för livregementet 1745
* Kommendör av svärdsorden samt serafimerriddare 1748
* Fältmarskalk 1753 (64 år gammal)
* Förde befäl i Pommerska kriget 1757

Carl Henrik

Wrangel
1681-1755
* Född 28 januari 1681 i Hapsal, Estland
* Deltog i slaget vid Poltava 1709
* Satt i rysk fångenskap 1709-1722
* Överste på Nylands regemente till häst 1722
* Chef för Nylands dragonregemente 1729
* Överste för Skaraborgs regemente 1739
* Fältmarskalk 1754 (73 år gammal)
* Död 22 mars 1755 på Sperlingsholm, Halland (74 år)

Georg Bogislaus

Staël von Holstein
1685-1763
* Volontär vid livgardet 1700
* Satt i fångläger i Ryssland 1704-1711
* Överste för Skaraborgs regemente 1717
* Var med i fälttåget i Norge 1718
* Generalmajor i Holsteinsk tjänst 1721
* Landshövding i Kalmar län samt Öland 1734
* Landshövding och överkommendant i Malmö 1754
* Fältmarskalk 1757 (72 år gammal)

Gotthard Wilhelm

Marcks von Würtemberg
1688-1778
* Född 1688 i Riga, Lettland
* Var i utländsk krigstjänst 1704-1709
* Kapten vid Nylands infanteri 1710
* Överstelöjtnant vid karelska dragonkåren 1726
* Överste för Jämtlands dragoner 1739
* Serafimerriddare 1754
* Fältmarskalk 1 mars 1763 (74 år gammal)
* Överste för Österbottens regemente 1763-1772

Gustaf David

Hamilton
1699-1788
* Kapten vid Royal Suédois 1720
* Överstelöjtnant i fransk tjänst 1740
* Generalmajor vid intanteriet 1747
* Generallöjtnant 1755, general 1758
* Fältmarskalk 18 december 1765 (66 år gammal)
* En av rikets herrar 1778
* Död på Barsebäck slott december 1788 (89 år gammal)

Axel

von Fersen

1719-1794
* Fältmarskalk 1770 (51 år gammal)

* Läs mer

Augustin

Ehrensvärd

1710-1772
* Fältmarskalk 14 september 1772 (62 år gammal)
* Var endast fältmarskalk i 20 dagar

* Läs mer

Fredrik Wilhelm

von Hessenstein
1735-1808
* Son till Fredrik I
* Överste i fransk tjänst 1740
* Deltog i pommerska kriget
* Fältmarskalk 1773 (38 år gammal)
* Generalguvernör i Pommern samt riksråd 1776
* Ägde Hessensteinska palatset på Riddarholmen
* Dog i Holstein, Tyskland 1808

Samuel Gustaf

Stierneld
1700-1775
* Fänrik i Norska fälttåget 1718
* Löjtnant vid livgardet 1737
* Deltog i finska kriget 1741-1742
* Kapten 1744, överste 1747 för Västmanlands regemente
* Deltog i Pommerska kriget 1757-1762
* Generalmajor 1759, generallöjtnant 1764
* Chef för Jämtlands regemente 1770
* Fältmarskalk 1773 (73 år gammal)

Gabriel

Spens
1712-1781
* Fänrik vid Dalregementet 1732
* Deltog i polska tronföljdskriget och sårades vid Danzig
* I fransk krigstjänst, kapten vid Royal Suédois
* Ryttmästare vid Västgöta kavalleri 1740
* Överste för ett regemente i Pommern 1749
* * Generallöjtnant 1770, general av infanteriet 1773
* Fältmarskalk 1776 (64 år gammal)
* Serafimerriddare 1776 och riksråd 1778

Bernhard Otto
Stackelberg
Stackelberg
1703-1786
* Son till fältmarskalk Berndt Otto Stackelberg
* Var i Hessisk krigstjänst 1725 och i kejserlig 1731
* Tjänade i ett danskt kyrassiärregemente 1739-1746
* Deltog i Polska och Österrikiska tronföljdskriget,
   och samt Pommerska kriget 1757-1762
* Generalmajor 1760, generallöjtnant 1770, general 1776
* Fältmarskalk 1776 (73 år gammal)

Per

Scheffer
1718-1790
* Deltog i hattarnas ryska krig 1741-1743
* Kapten vid franska regementet Royal Suédois
* Deltog i österrikiska tronföljdskriget
* Fransk överste 1748, svensk överste 1760
* Chef för Savolax regemente 1763
* Fältmarskalk 1778 (60 år gammal)

Johan August
Meijerfeldt
Meijerfeldt
1725-1800
* Född i Stralsund 1725
* Förare i greve Dohnas regemente 1737
* Major vid Cronhjortska regementet 1751
* Överstelöjtnant vid drottningens livreg. 1766
* Överste för Västerbottens regemente 1770
* Generalmajor 1773, generallöjtnant 1778
* Fältmarskalk 21 augusti 1790 (65 år gammal)
* En av rikets herrar 1792, serafimerriddare 1997

Fredrik Adolf

av Holstein-Gottorp

1750-1803
* Bror till Gustav III och Karl XIII
* Fältmarskalk 1792 (42 år gammal)

* Läs mer

Philip

von Platen
1732-1805
* Född i Dornhof, Rügen 1732
* Överste 1772, generalmajor 1776, generallöjtnant 1788
* General av kavalleriet 1795
* En av rikets herrar 1796, friherre 1797
* Generalguvernör i Pommern 1796-1800
* Fältmarskalk 16 november 1799 (67 år gammal)
* Far till Göta Kanals skapare Baltzar von Platen
* Död i Dornhof 13 april 1805 (73 år)

Johan Christoffer

Toll

1743-1817
* Fältmarskalk 1807 (64 år gammal)

* Läs mer

Wilhelm Mauritz

Klingspor

1744-1814
* Fältmarskalk 1808 (64 år gammal)

* Läs mer

Curt Bogislaus

Stedingk

1746-1837
* Född i Svenska Pommern
* Fältmarskalk 1811 (65 år gammal)

* Läs mer

Hans Henrik

von Essen
1755-1824
* Var 1783 med Gustav i Finland för möte med Katarina II
* Var med kungen i Italien och Frankrike 1783-1784
* Överste i armén 1787, förste hovstallmästare 1788
* Var med kungen i Dalarna och Göteborg 1788
* Överståthållare 1795-1797
* Var fredsförhandlare vid freden i Paris 1810
* Fältmarskalk 12 mars 1811 (55 år gammal)
* Generalguvernör i Norge samt norsk fältmarskalk 1814

Carl

Mörner
1755-1821
* Född i Björkö, Jönköping 1 december 1755
* Far till "kungamakaren" Carl Otto Mörner
* Deltog i finska kriget 1808-1809
* Serafimerriddare 23 november 1812
* Överståthållare i Stockholm 1812-1818
* Fältmarskalk 30 juli 1816 (60 år gammal)
* Riksståthållare i Norge 1816-1818
* Död i Stockholm 24 juni 1821, 65 år gammal

Fabian

Wrede
1760-1824
* Löjtnant vid livregementet 1777
* Anställd i fransk tjänst 1778-1780
* Major och överadjutant 1782, överstelöjtnant 1784
* Överste vid Upplands regemente 1788
* Deltog i Gustav III:s ryska krig
* Generalmajor och chef för Björneborgs regemente 1795
* Generalinspektör över infanteriet i Sverige 1802
* Fältmarskalk 1816 (56 år gammal)

Johan August

Sandels

1764-1831
* Fältmarskalk 2 november 1824 (60 år gammal)
* Sveriges sista fältmarskalk

* Läs mer
Källor
Sveriges fältmarskalkar - Lars Rosander
Svenska män och kvinnor - Albert Bonniers förlag 1946
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL) (cd-skiva)
» adelsvapen.com