Livland

Livland är ett historiskt namn på en region i Baltikum. Livland upphörde att existera 1918, då det delades mellan de nyblivna självständiga staterna Estland och Lettland. Historiskt var Livland ett område i Baltikum som ungefär omfattade södra Estland och norra Lettland. Livland har tillhört olika nationer genom tiderna; 1561-1629 tillhörde det Polen, 1629-1710 Sverige och 1710-1918 Ryssland. Livland försvann 1918 då Estland och Lettland upprättades som självständiga stater.