2:a freden i Nijmegen 1679Fred efter: Karl XI:s krig (1674 - 1679)
Svensk regent: Karl XI (23 år)
Utländsk regent: furstbiskop Ferdinand von Fürstenberg (52)  (Münster)
Fredsavtal slöts: 19 mars 1679

Fakta
Den 19 mars 1679 slöts den andra freden i Nijmegen mellan Sverige och furstendömet Münster som svenskarna varit i krig med sedan sommaren 1675, knappt fyra år.
Andra freden i Nijmegen var bara en av de sex freder som blev resultatet av det så kallade Karl XI:s krig (ibland även kallat "skånska kriget"), som Sverige blev indraget i på Frankrikes sida för att uppfylla sina traktatsförpliktelser mot Frankrike.
Regent i Münster var vid denna tid furstbiskop Ferdinand von Fürstenberg.

Fredsvillkor
* Furstbiskopen skall återställa de erövringar som han gjort i Bremen och Verden
* Münsters trupper som är i dansk tjänst skall kallas hem
* Münster skall i fortsättningen vara neutral i kriget
* Münster får länet Wildeshausen som pant för 100 000 riksdaler

Kommentar
Svenska ombud i fredsförhandlingarna var Bengt Oxenstierna (56) och Johan Paulin Olivecrantz (46). Dessa två var knappt två månader tidigare även ombud i första freden i Nijmegen. Münster representerades av Zur Mühlen.

Markören pekar ut var Nijmegen ligger. Klicka på kartan och håll ner musknappen för att förflytta dig runt eller använd pilarna till vänster för att zooma in & ut

Inlagd 2008-06-17 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
http://de.wikipedia.org/wiki/ Ferdinand_von_F%C3%BCrstenberg
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg