3:e freden i Nijmegen 1679Fred efter: Karl XI:s krig (1674 - 1679)
Svensk regent: Karl XI (23 år)
Utländsk regent: ?  (Nederländerna)
Fredsavtal slöts: 2 oktober 1679
 
Fakta
Torsdagen den 2 oktober 1679 slöts den tredje freden i Nijmegen mellan Sverige och Nederländerna. Freden var den sista av sex freder som blev resultatet av det så kallade Karl XI:s krig (ibland även kallat "skånska kriget"), som Sverige blev indraget i på Frankrikes sida för att uppfylla sina traktatsförpliktelser mot Frankrike.

Länderna hade varit i krig sedan den 15 juni 1675 då Nederländerna förklarade Sverige krig. Under långa och hårda fredsförhandlingar sluts freden den 2 oktober under engelsk medling.

Fredsvillkor
* Fred och vänskap mellan länderna återställs på villkor att Nederländerna får
   102 323 riksdaler för de fartyg som de förlorat till Sverige under kriget
* Bekräftade och undertecknade fredsavtal skall utväxlas i Stockholm sex veckor
   efter överenskommelsen

Kommentar
Fredsfördraget ratificerades av Karl XI först den 22 mars 1681.
 


Markören pekar ut var Nijmegen ligger.
Klicka på kartan och håll ner musknappen för att förflytta dig runt eller använd pilarna till vänster för att zooma in & ut

<< Tillbaka till indexsidan
Källa:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 -
Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg


Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Inlagd 2008-06-17 | Uppdaterad 2008-06-17