Freden i Hamburg 1762Fred efter: Pommerska kriget (1757 - 1762)
Svensk regent: Adolf Fredrik (52 år)
Utländsk regent: Fredrik den store (50 år) (Preussen)
Förhandlingar pågick: maj - 22 maj 1762

Fakta
Lördagen den 22 maj 1762 slöts freden i Hamburg, Tysland, mellan Sverige och Fredrik II av Preussen. Pommerska kriget pågick mellan 1756-1763 och Sverige deltog i kriget från september 1757 tills freden med Sverige slöts alltså i fyra år och åtta månader.

De svenska krigsmålen var att ta tillbaka de delar av Pommern som förlorats i frederna i S:t Germain 1679 och i Stockholm 1720.

Fredsvillkor
* 1720 års fred mellan Sverige och Preussen skall bekräftas
* Sverige skall utrymma alla preussiska områden senast fyra veckor efter att villkoren skrivits under
* Sverige förbinder sig att inte delta i några fientligheter mot Preussen, varken som garant för westfaliska freden eller av något annat skäl
* Fredsavtalet skall utväxlas inom fyra veckor

Kommentar
Kriget kostade Sverige tusentals människoliv och 20 miljoner daler silvermynt till ingen nytta.

Markören pekar ut var Hamburg ligger. Klicka på kartan och håll ner musknappen för att förflytta dig runt eller använd pilarna till vänster för att zooma in & ut

Inlagd 2008-06-19 | Uppdaterad 2008-06-19
Källor
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg