Karl XI:s mynt

Levde: 1655-1697
Regerade: 1660-1697

Utgivna mynt 1660-1697

1685 var 1 daler = 4 mark = 32 öre och 1 mark = 8 öre = 192 penningar. En gruvarbetare fick cirka 1 daler och 7 öre i dagslön. Detta år kunde man köpa 1 tunna råg för 9 daler kopparmynt.
Storleken på mynten stämmer EJ överens med verkligheten - jag har dock valt att ha samma storlek på alla för att man skall kunna se dem bättre.

Dukat från 1676

Riksdaler från 1676

8 mark från 1664

8 mark från 1693

4 mark från 1690

2 mark från 1671

1 mark från 1694

5 öre från 1690

4 öre från 1667

2 öre från 1667

1 öre från 1677

1/6 öre från 1686

Taler från 1660 (Riga)

GULDMYNT
1 dukat
1/4 dukat

KOPPARMYNT
2½ öre kopparmynt
1 öre kopparmynt
½ öre kopparmynt
1/6 öre silvermynt

SILVERMYNT
1 riksdaler
8 mark
4 mark
2 mark
1 mark
5 öre
4 öre
2 öre
1 öre
½ öre

PLÅTMYNT
8 daler silvermynt
5 daler silvermynt
4 daler silvermynt
3 daler silvermynt
2 daler silvermynt
1 daler silvermynt
1 daler
½ daler silvermynt

Källor:
Bilder från: Ingemar Wallins mynthandel och Aurum Auktioner AB (med tillåtelse)
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück
Inlagd: 2008-02-23 | Ändrad 2008-02-23