Ulrika Eleonora:s mynt

Levde: 1688-1741
Regerade: 1719-1720

Utgivna mynt 1719-1720

1720 var 1 rdr = 36 mark kopparmynt (9 daler kopparmynt) 1 daler carolin (4 mark i silver) = 19 1/8 mark kopparmynt. Detta år kostade en tunna sill 72 daler kopparmynt och svenska psalmboken kostade 9 daler kopparmynt. Arbetade man som hovrättsassessor fick man 2 400 daler kopparmynt i årslön.
Storleken på mynten stämmer EJ överens med verkligheten - jag har dock valt att ha samma storlek på alla för att man skall kunna se dem bättre.

Riksdaler från 1719.
"Vlrica · Eleonora · D · G · Regina · Svec." Gud mitt hopp

2 mark från 1719.
In Deo Spes Mea

1 mark från 1719.
Myntmästare Lorentz Careelberg

Plåtmynt, 4 daler silvermynt från 172

Plåtmynt, 2 daler silvermynt från 171

Plåtmynt, 1/2 daler silvermynt från 1720

5 öre silvermynt från 1719

1 öre från 1720

1 öre kopparmynt från 1719

GULDMYNT
2 dukater
1 dukat

KOPPARMYNT
1 öre kopparmynt

SILVERMYNT
1 riksdaler
4 mark
2 mark
1 mark
5 öre
1 öre

PLÅTMYNT
4 daler silvermynt
2 daler silvermynt
1 daler silvermynt
½ daler silvermynt

Källor:
Bilder från: Ingemar Wallins mynthandel och Aurum Auktioner AB (med tillåtelse)
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück
Inlagd: 2008-02-23 | Ändrad 2008-02-23