Adolf Fredrik:s mynt

Levde: 1710-1771
Regerade: 1751-1771

Utgivna mynt 1751-1771

Mynt i valören 2 mark (carolinmynt) med Adolf Fredriks bild på brukade kallas för "adolphin". De stora plåtmynten, som kunde väga drygt 19 kg slutades att tillverkas 1768.
Storleken på mynten stämmer EJ överens med verkligheten - jag har dock valt att ha samma storlek på alla för att man skall kunna se dem bättre.

En dukat från 1766

1 riksdaler från 1769.
SALUS PUBLICA SALUS MEA"

1/4 riksdaler från 1767

1/8 riksdaler från 1768

3 daler från 1770

2 daler från 1770

1 daler från 1770

16 öre silvermynt från 1770

8 öre silvermynt från 1771
Myntmästare: Albrekt Lindberg

5 öre silvermynt från 1753
Myntmästare: Hans Malmberg

4 öre silvermynt från 1771

4 mark från 1753

2 mark från 1751. Kastmynt vid kungens kröning. "ADOLPH·FRID·SVEC·GOTH· VAND·REX CORONAT·HOLMIAE· D·26·NOVEMBR·1751"

2 mark från 1752

2 öre silvermynt från 1762

1 öre silvermynt från 1761
GULDMYNT
1 dukat
½ dukat
1/4 dukat

PLÅTMYNT
4 daler silvermynt
2 daler silvermynt
1 daler silvermynt
½ daler silvermynt

SILVERMYNT
1 riksdaler
½ riksdaler
1/4 riksdaler
1/8 riksdaler
3 daler silvermynt (1 riksdaler)
2 daler silvermynt (2/3 riksdaler)
1 daler silvermynt (1/3 riksdaler)
16 öre silvermynt (1/6 riksdaler)
8 öre silvermynt (1/12 riksdaler)
4 öre silvermynt (1/24 riksdaler)
4 mark
2 mark
10 öre
5 öre
2 öre
1 öre

KOPPARMYNT
6 öre
3 öre
1 öre

Källor:
Bilder från: Ingemar Wallins mynthandel och Aurum Auktioner AB (med tillåtelse)
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück
http://www.ne.se/
Inlagd: 2008-02-23 | Ändrad 2008-02-23