Thomas Plomgren

Titel:
Köpman och riksdagsman, ledare för hattarna.
Levde:
1702 - 1754 (49 år)
Thomas Plomgren - målad av Johan Fredrik Hörling

Historia:

Thomas Plomgren föddes den 16 augusti 1702 i Stockholm som son till Anders Plomgren och Margareta Le Clair.

Vid fjorton års ålder fick han avbryta sina studier, då pengar saknades, och han fick istället hjälpa sin mor i handelns skötsel. Sjutton år gammal (1719) började han dock på ett köpmanskontor i Königsberg (nu Kaliningrad i Ryssland), och 1725 öppnade han egen grosshandelsrörelse i Stockholm. Året därpå gifte han sig med Birgitta Kristina Funch.

Han var en av de första som började föra hem utländska varor på svenska skepp, och detta gjorde att han 1738 blev vald till direktör i Levantiska kompaniet, och samma år blev han en av representanterna i borgareståndet och var med i alla riksdagar till och med 1752. Han var med i hattarnas parti och dessutom en av de mest hänsynslösa då det gällde att gynna sina egna intressen. Vid trettiosju års ålder blev han medlem i vetenskapsakademien, och skrev där en uppsats om handeln.

Han var även med i det sekreta utskottet. Under 1740-1741 års riksdag var han en av de mest aktiva för kriget mot Ryssland. Han försummade heller inga tillfällen att tillgodose sina egna intressen genom att låta sekreta utskottet tilldela sig åtskilliga förmånliga affärsföretag. Han blev med tiden också fullmäktig i järnkontoret och handelsborgmästare i Stockholm med kommerseråds titel. Vid 1751-1752 års riksdag var han talman i borgarståndet och vid Adolf Fredriks kröning fick hans barn adlig värdighet med namnet von Plomgren.

Plomgren har blivit kallad för "en av de första som satte korruptionen i system, han hade nämligen inga betänkligheter att ta väl betalt för sina tjänster, och han begagnade också alla tillfällen att på landets bekostnad se sina egna intressen till godo först, vilket han hade ett utmärkt tillfälle till eftersom han var styresman i flera penningförvaltande verk. Plomgren dog den 21 juni 1754, 49 år och 10 månader gammal, och efterlämnade en stor förmögenhet. Porträttet av honom är utfört av Johan Fredrik Hörling (1717-1786).

Källor

Inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2017-10-25