Klas Kristersson Horn (af Åminne)Levde: 152(0) - 1566  (ca. 46 år)
Titel:    Häradshövding och fältherre

Klas Kristersson Horn
 Klas Kristersson Horn föddes omkring år 1520 som son till hövitsmannen Krister Klasson Horn och Ingeborg Siggesdotter Sparre.

Han deltog vid lite över tjugo års ålder i valriksdagen i Västerås 1544. Kort därefter blev han häradshövding i Raseborgs län och 1554 började han på krigarbanan, där han blev utnämnd till "överste för knektarna".

Horn var med i stora ryska kriget under befäl Jakob Bagge. 1556 gjorde de ett infall i Ryssland och försvarade det belägrade Viborg. Hans tapperhet där gjorde att han blev ståthållare över Viborgs län. Han fick också som uppdrag att tillsammans med Bagge försöka medla fred med Ryssland, vilket också lyckades 1557.

När Erik XIV kröntes till kung 1561 upphöjdes Klas till friherre och samma år var han ledare för de trupper som kungen lät översända till Estland. Där hade han sedan högsta befälet i två år, och hade oftast där en oavbruten framgång.
Då kriget mot Danmark bröt ut 1563 blev han återkallad och sedan sänd till den småländska gränsen där kungen själv förde befälet över en krigshär. Detta fälttåg gick dock inte så bra, och "äran" blev liten.
Efter att Bagge tagits tillfånga 1564 blev Klas högsta befäl över flottan och den 12 augusti samma år drabbade han samman med den danska flottan vid ön Jungfrun i Kalmarsund, där han efter två dagar stod som segrare - medan danskarna flydde.

Efter detta följde han med kungen då de anföll Blekinge, och där Lyckeby och Ronneby intogs och Ronneby blodbad genomfördes i september 1564.

Senare på året sändes han på plundrartåg in på det danska området där han brände Sölvesborg, brandskattade Åhus, skövlade Halland och återvände med ett rikt byte och femhundra fångar.
Tidigt på vintern gjorde han ett nytt angrepp på Halland där han brände Laholm och Engelholm. Som "belöning" för sina härjningar lät kungen ställa iordning ett praktfullt intåg i huvudstaden, till hans ära.
I juli 1566 sammandrabbade han återigen med fiender utanför Öland, och efter detta fick han befälet över lantarmén som skulle överraska Halmstad. Han dog emellertid under resan på väg dit, i Åby prästgård i Östergötland den 9 september 1566, 46 år gammal, troligen av pesten.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-12-24 | Uppdaterad 2004-12-24