Soldaten Pehr Granbeck 

1752 d. 13 Apr. utfördes Soldaten Per Granbeck at halshuggas och steglas för mord.
Execution skedde wed Tullstorps i Wemmenhögs härad.

Hemvist: 
Brott: Begått mord
Avrättad: 1752-04-13 - Tulstorp
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 288/289 -  Malmö Slottsförsamling 1752-1831 sidan: 24

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan